Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

Diskové brány 3,8m IH
Diskové brány 3,8m IH
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2015-09-16
noimage
Predam valce
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-12-24
noimage
kúpim kultivačné kolesá
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2008-02-13

V tejto sekcii vám prinášame vždy aktuálne správy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Nádete tu aj odkazy na spoločnosti zaoberajúce sa vypracovávaním projektov.....Liptovská Teplička druhou európskou dedinou
V holandskej dedine Koudom bude 24. a 25. septembra 2008 slávnostné vyhodnotenie európskej súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Víťazom je Sand in Taufers z talianskeho južného Tirolska. Na druhom mieste sa však v konkurencii 29 dedín z 12 štátov Európy umiestnila slovenská Liptovská Teplička. Tá sa v Koudome predstaví na veľtrhu obcí a na odbornom workshope. Odborná porota hodnotila realizáciu zmien v hospodárskom, sociálnom a kultúrno – spoločenskom živote obce pri zohľadňovaní dodržiavania ľudských práv. V Liptovskej Tepličke žije 25 percentná rómska komunita, ktorú obec citlivo integruje do spoločnosti, pritom využíva aj inovatívnu školu a miestnu televíziu.
Ďalej...
 
Školské ovocie a zelenina
Z dôvodu znižovania spotreby a výroby ovocia a zeleniny v krajinách Európskej únie bola v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pripravená reforma jednotnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny.
Ďalej...
 
Konferencia v Ríme k svetovej kríze potravín
V dňoch 3. - 5. júna 2008 sa uskutočnila v Ríme Konferencia na vysokej úrovni k svetovej potravinovej bezpečnosti - výzvy z klimatických zmien a bioenergie pod záštitou Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Na konferencii sa zúčastnilo približne 50 hláv štátov a vlád, prevažne z rozvojových krajín, ministri a experti na diskutovanú problematiku.
Ďalej...
 
Unikátna mobilná jednotka
Štátna veterinárna a potravinová správa SR sa hrdí jedinečnou mobilnou jednotkou v rámci Európskej únie na rýchlu likvidáciu zvierat pri výskyte nebezpečných a veľmi nebezpečných nákaz (klasický mor ošípaných, vysoko patogénna vtáčia chrípka, slintačka a krívačka, BSE atd.). V prípade potreby a na požiadanie iného členského štátu je pripravená zasiahnuť v hociktorom štáte Európy.
Ďalej...
 
Pestovatelia a chovatelia môžu skontrolovať svoje výrobky
Pestovatelia a chovatelia spolu so spotrebiteľmi budú mať možnosť 19. a 26. mája využiť bezplatne jedinečnú príležitosť, kedy môžu priniesť čerstvé vlastné produkty na príslušnú Regionálnu Veterinárnu a potravinovú správu. Tá zabezpečí odoslanie týchto vzoriek do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín, kde budú vyšetrené a výsledok im bude zaslaný poštou na domácu adresu. Inak vyšetrenie jednej vzorky na dusičnany stojí 1500 Sk a na salmonelu u vajíčok 380 Sk. Teraz to však bude bezplatne.
Ďalej...
 
Projekty Programu rozvoja vidieka
Program rozvoja vidieka bol schválený pre Slovensko Európskou komisiou 4. decembra 2007 s rozpočtom cca 2,5 miliardy Eur.
Ďalej...
 
Brusel odsúhlasil Tokajskú vinohradnícku oblasť
Rada ministrov pre všeobecné záležitosti EÚ dňa 29. apríla 2008 schválila nariadenie o spoločnej organizácii trhu s vínom. V prílohe tohto nariadenia bola definitívne uznaná Tokajská vinohradnícka oblasť na Slovensku.
Ďalej...
 
Vyhrali sme prvú bitku o Tokaj
Po neúspešnom ukončení bilaterálnych rokovaní s Maďarskou republikou sme včera v Bruseli vyhrali prvú bitku o značku Tokaj! Zámerom Maďarska bolo odňať právo Slovensku na používanie názvu Tokaj, ako aj jeho odvodených názvov Tokajský/Tokajská.
Ďalej...
 
Najkrajší chotár roka
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vyhlasuje 8. ročník súťaže o "Najkrajší chotár roka".

Uzávierka prihlášok je 2.mája 2008
 
Informácia pre záujemcov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov
V rámci spoločnej organizácie trhu s vínom je jedným z opatrení aj podpora pri reštrukturalizácii vinohradov. Záujemcovia o túto podporu doteraz museli podávať žiadosti na Pôdohospodárske platobnú agentúru v termíne do 15. marca vinárskeho roku, ktorý predchádzal vinárskemu roku, v ktorom sa malo opatrenie začať realizovať.
Ďalej...
 
V Dolných Semerovciach objavili mor ošípaných
V piatok 11. apríla Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy okamžite uzatvorili na základe laboratórneho vyšetrenia Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene u dánskeho chovateľa v Dolných Semerovciach v okrese Levice pre výskyt klasického moru ošípaných celý chov.
Ďalej...
 
Navštívte Levické poľovnícke dni 2008
V dňoch 10. až 19. apríla 2008 sa uskutočnia v Kultúrnom Dome Družba v Leviciach už tradičné Levické poľovnícke dni.

V rámci tohto významného celoštátneho podujatia, ktoré sa koná v tomto roku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ministerky pôdohospodárstva Slovenskej republiky Zdenky Kramplovej, sa dňa 12. apríla 2008 uskutoční celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému „Miesto poľovníctva v spoločnosti, poľovnícka legislatíva, kultúra a etika“, na ktorom okrem iného bude prezentovaný aj návrh nového zákona o poľovníctve.
Ďalej...
 
Pozvanka na skolenie - Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a ....

Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu.

Termín: 21. - 23. 5. 2008


Školenie sa realizuje v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Je určené podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe a v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby a lesnej produkcie ako aj predstaviteľom podnikateľskej sféry, verejnej sféry a záujmových združení v oblasti rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu.

 

 
Závery rady EÚ za účasti Zdenky Kramplovej
Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová sa v pondelok 17. marca zúčastnila v Bruseli rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Rada v pôvodnom návrhu len odporúčala zváženie možnosti uplatňovania SAPS pre nové členské štáty. Slovensko však navrhlo jednoznačne, aby nové členské štáty mohli uplatňovať SAPS do roku 2013 a tento návrh bol prijatý.
Ďalej...
 
Zákaz vypaľovania suchej trávy – nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období
Minulý rok vzniklo v lesných porastoch na území Slovenska až 463 požiarov s priamou škodou 158 mil. Sk. Podľa informácií štatistických údajov Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR bola najnepriaznivejšia situácia v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves a Čadca.
Ďalej...
 
Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 14.3.2008
Ovocné dreviny

V najteplejších lokalitách Slovenska už začína pučanie ovocných stromov. Z toho dôvodu sa blížia prvé jarné ošetrenia proti niektorým škodlivým organizmom. Vo vlhkých rokoch býva pomerne hodne rozšírená monilióza kvetov a výhonkov kôstkovín, ktorá škodí najviac na marhuliach, ale aj na čerešniach a višniach. Toto ochorenie sa nápadne prejavuje hlavne v čase dozrievania plodov ich hnitím.
Ďalej...
 
Informácia o orientačnej výške podpory na 1 hektár na prechodnú platbu na rajčiaky
V súlade s čl. 171dc, ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 v platnom znení a nadväzne s čl. 110u nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení oznamuje MP SR na základe predbežných údajov orientačnú výšku podpory na jeden hektár vo výške 615,61 EUR. Definitívna výška podpory na jeden hektár sa určí až na základe skutočne deklarovanej výmery a do slovenských korún sa prepočíta v súlade s čl. 45 nariadenia Rady (ES) č.1290/2005 v platnom znení.
Ďalej...
 
Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k výživovým zložkám obsahujúcim vanád

Vedecký Panel EFSA pre prídavné látky, aromatické látky, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami uverejnil stanovisko zaoberajúce sa nepriaznivým účinkom zlúčenín obsahujúcich vanád, ktoré sa môžu použiť na výživové účely vo forme určitých druhov potravín a výživových doplnkov. Spomenutý Panel EFSA sa v súčasnosti zaoberá prehodnocovaním viacerých chemických zlúčenín používaných na výživové účely.

 

Ďalej...
 
Pozvánka na 3. EURÓPSKY SEMINÁR

- odborný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa koná v dňoch 9. - 11. apríla 2008

 

Ďalej...
 
Ministerka Kramplová vyhovela občanom z obcí pri Liptovskej Mare

Ministerstvo pôdohospodárstva SR požiadalo Lesy SR, š. p., o odstúpenie od zámennej zmluvy s DH Finance Slovakia. Ide o lesné pozemky v Liptovskom Trnovci a v Liptovskej Ondrašovej vo vlastníctve Slovenskej republiky.

 

Ďalej...
 
Slovenskí a českí spracovatelia mäsa dospeli k dohode

Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) a Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) sa dohodli na spoločnom postupe pri prihlasovaní „Zaručene tradičných špecialít“ v Bruseli.

 

Ďalej...
 
Vestník MP SR, čiastka 4/2008 (vystavená 05-03-2008)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách
Ďalej...
 
O značke Tokaj na veľtrhu SALIMAO značke Tokaj na veľtrhu SALIMA

Na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SALIMA v Brne sa 4. marca 2008 uskutočnilo stretnutie medzi ministerkou pôdohospodárstva SR Zdenkou Kramplovou a ministrom maďarského rezortu poľnohospodárstva Józsefom Gráfom. Dohoda o používaní značky Tokaj medzi Slovenskom a Maďarskom je po tomto stretnutí opäť bližšie.

 

Ďalej...
 john deere 7710
CLAAS ARES 500-600 Series

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten