Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

Predám LKT
Predám LKT
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-07-15
RôZNE STROJE NA PREDAJ!!!
RôZNE STROJE NA PREDAJ!!!
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-06-08
noimage
KUPA
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2010-07-04

Má to byť injekcia aj pre živočíšnu výrobu PDF Tlačiť Email
V súčasnosti stoja poľnohospodári na prahu veľmi dôležitého obdobia, kedy majú možnosť získať významnú podporu z verejných zdrojov v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013. Celkovo ide o viac ako 2,5 miliardy korún. BANSKÁ BYSTRICA. O tom, ako uspieť pri získavaní týchto prostriedkov, sa hovorilo na nedávnom stretnutí poľnohospodárov a lesníkov z Banskobystrického kraja so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva.

Ako uviedla ministerka Zdenka Kramplová, Slovensko je vidieckou krajinou a táto finančná podpora je potrebná na stabilizáciu agrárneho odvetvia a pre celkový rozvoj života na vidieku.

Poľnohospodári môžu podávať projekty (na Osi 1 a 2) do 30. apríla a lesníci do 30. júna. Kritériá pre ďalšiu os, na ktorú najviac čakajú starostovia malých obcí, majú byť schválené v polovici marca a následne budú zverejnené prvé výzvy.

Stredoslovenskí roľníci si od Programu rozvoja vidieka sľubujú najmä prebudenie živočíšnej výroby, ktorá bola doteraz podhodnocovaná. Záujmom je podporiť aj mladú generáciu, pretože podnikanie na pôde je prevažne záležitosťou starších ľudí.

Pri podávaní projektov je dôležité vedieť predovšetkým to, čo sa cez PRV dá a čo nedá podporiť. Na verejnosť napríklad prenikli nepravdivé informácie, že sa zrušili podpory na mobilnú techniku, teda traktory. Program však zahŕňa aj nákladné autá, vrátane návesov a nevylučuje sa ani možnosť podpory nových technológií a chovateľských systémov.

Podstatné bude, že sa využijú na účel, ktorý je cieľom tohto programu. V tejto súvislosti však pracovníci MP upozornili na nákup mobilnej techniky, ktorá nie je typovo schválená a tým aj nepodporovateľná. V poslednom čase sa totiž rozmáha nákup relatívne lacných strojov, najmä z Ázie, od neautorizovaných dovozcov, ktoré však nezodpovedajú požiadavkám na prevádzku na našich cestných komunikáciách.

Splnenie hodnotiacich kritérií by podľa zástupcov ministerstva nemalo byť pre väčšinu žiadateľov problémom. Naopak, môže ním byť „zdokladovanie“ žiadostí. So schválením projektu nemôžu rátať dlžníci a pri pokuse obísť dané pravidlá riskujú nielen trestné stíhanie, ale aj zastavenie vyplácania podpôr minimálne na tri roky. Projekty môžu predkladať malé a stredne veľké podniky, ale aj odbytové organizácie prvovýrobcov. Okrem toho, ministerstvo chce podporiť napríklad aj producentov školského mlieka.

Agropodnikateľ z juhu stredného Slovenska v diskusii upozornil na nerešpektovanie platnosti nájomných zmlúv a ďalší sa zmienili o kritickej situácii v chove ošípaných. Brusel je síce proti podpore výroby bravčového mäsa, ale to neznamená, že nemožno získať podpory napríklad na zlepšenie životných podmienok zvierat. Tejto oblasti únia pripisuje veľkú dôležitosť.

V Banskej Bystrici odznela tiež zaujímavá informácia o vytvorení tzv. krízového fondu v rámci EÚ, z ktorého by sa financovali negatívne vplyvy klimatických zmien na poľnohospodársku výrobu. Predpokladá sa, že realitou by mohol byť po roku 2011.
Peter Farárik
(Roľnícke noviny, č. 8, 22. februára 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor 25A
1,000s f tractor videos f new and vintag Frm Tractors nd Fa

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten