Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  2 Hostí

   Návštevy včera: 285
   Dnes: 261
   Za mesiac: 5156
   Celkom: 435459

Sklá na Zetor nové
Sklá na Zetor nové
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2016-02-22
noimage
Predaj zostatkovej chémie SAFARI
(Rastlinná výroba / Agrochemikálie)
2011-01-02
spagat do lisu
spagat do lisu
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-06-29

Mnohé dobré myšlienky sa u nás ešte neujali PDF Tlačiť Email
Kým západoeurópski roľníci predávajú väčšinu svojich výrobkov prostredníctvom spoločných odbytových družstiev a organizácií, na Slovensku je situácia opačná. BRATISLAVA. Niektorí ekonómovia to pripisujú odlišnosti podmienok v našom agrárnom sektore, kde minimálne tri štvrtiny agrárneho tovaru vyprodukujú veľkovýrobne podniky. To je limitujúcim faktorom pre združovanie sa prvovýrobcov v takej podobe, v akej ju pozná Európska únia, zvyknutá na odbytové družstvá pri rodinných farmách a menších súkromných hospodárstvách.

„Napriek tomu aj naše poľnohospodárske podniky spolupracujú. Ide o veľmi žiaduce trendy, no vedomie našich roľníkov sa s nimi ešte celkom nestotožnilo. Preto tieto procesy stále nemajú v SR vyššiu dynamiku, hoci výrobno-odbytové združenia sú podporované i z verejných zdrojov. Samozrejme, chyby sa niekedy vyskytli aj v ich organizácii, čo podnietilo prvovýrobu k väčšej opatrnosti,“ povedal Ľubomír Miček, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva SR.

V EÚ i ďalších vyspelých krajinách sveta sa poľnohospodári združujú do odbytových organizácií preto, aby mali zabezpečený plynulý odbyt, ako aj stabilitu cien a platieb. K tomu smeruje centralizácia ponuky, marketing i budovanie vzťahov so svojimi odberateľmi.

Ak chcú odbytové organizácie v EÚ využívať výhody spoločnej agrárnej politiky, musia požiadať o uznanie a prispôsobiť svoju činnosť komunitárnemu právu.

Významne sa od seba odlišujú podmienky pre všeobecné komodity (obilniny, olejniny, cukrovú repu, mlieko a mäso), kde výrazne pokročila koncentrácia spracovateľského priemyslu, a pre ostatné produkty (ovocie, zelenina, chmeľ, víno, zemiaky), v prípade ktorých únia podporuje rozvoj spracovania a trhovej ponuky.

Rezervy sú však predovšetkým v nedostatočnej koncentrácii a ucelenosti ponuky pre veľké obchodné reťazce. Tieto organizácie podporuje EÚ viac aj z hľadiska financovania prevádzkových nákladov preto, že ako súčasť jej spoločnej agrárnej politiky majú za úlohu sťahovať produkciu z trhu.

Praktická činnosť a zastúpenie odbytových organizácií v trhovej realizácii agrárnych produktov je v krajinách EÚ rôzna. Niekde majú odbytové združenia len 15- až 25-percentný podiel. Lepšie výsledky sa dosahujú v prípade všeobecných komodít, kde je zastúpenie týchto organizácií 65- až 100-percentné.

V úhrne platí, že všeobecné komodity sa na strane vstupov i výstupov realizujú najmä cez odbytové organizácie. Napríklad v EÚ na ne pripadá 55 -100 percent, v USA 75 percent u mlieka a 53 percent u cukru. Na trhu sa teda jednoznačne presadzujú predovšetkým silní partneri.

„Z hľadiska svojho poslania môžu odbytové organizácie výrobcov spĺňať viaceré funkcie. V našich podmienkach sa najviac rozšírilo sprostredkovanie, v rámci ktorého subjekt zaplatí členovi za tovar až po tom, keď obdrží úhradu od odberateľa. Oveľa väčšia pozornosť by sa však mala sústrediť na samotné obchodovanie, pri ktorom by sa nákupy od členov a predaje partnerom riadili vlastnou stratégiou a v medziach zmluvných vzťahov. Zdá sa, že práve finančná stránka týchto procesov je najväčším kameňom úrazu, čo by však nemusel byť neriešiteľný problém,“ konštatoval Milan Semančík, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Ivan Javor
(Roľnícke noviny, č. 9, 29. februára 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Belarus 860 D
1946 John Deere A

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten