Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  1 Hosť

   Návštevy včera: 303
   Dnes: 218
   Za mesiac: 5219
   Celkom: 444696

noimage
kupim KRMNU PSENICU
( / Rastlinná výroba)
2009-10-27
claas mega 208
claas mega 208
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-05-10
noimage
predam ovos
( / Rastlinná výroba)
2011-09-28

Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k výživovým zložkám obsahujúcim vanád PDF Tlačiť Email

Vedecký Panel EFSA pre prídavné látky, aromatické látky, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami uverejnil stanovisko zaoberajúce sa nepriaznivým účinkom zlúčenín obsahujúcich vanád, ktoré sa môžu použiť na výživové účely vo forme určitých druhov potravín a výživových doplnkov. Spomenutý Panel EFSA sa v súčasnosti zaoberá prehodnocovaním viacerých chemických zlúčenín používaných na výživové účely.

 

Na žiadosť Európskej Komisie vypracoval EFSA vedecké stanovisko týkajúce sa bezpečnosti a biologickej dostupnosti (bioavailability – schopnosť organizmu absorbovať a následne využiť výživné látky z potravín) šiestich zlúčenín obsahujúcich vanád. Niektoré z týchto zložiek tvoria súčasť bežných potravín i potravín používaných na osobitné výživové účely (citrát vanadičný, bis[maltolát]oxovanadičitan, bis[glycinát]oxovanadičitan), ďalšie sa zas používajú predovšetkým vo výživových doplnkoch (síran vanadičitý, oxid vanadičný, vanadičitan amónny).

EFSA vo svojom stanovisku poznamenala, že zložky týchto zlúčenín, ktoré neobsahovali vanád, boli už označené za bezpečné. Preto hodnotenie bezpečnosti samotného vanádu sa stalo predmetom štúdia ďalšieho vedeckého Panela EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie, ktorý upozornil na rôzne toxické účinky vanádu a záverom konštatoval, že nebolo možné stanoviť najvyššiu prípustnú dávku príjmu vanádu. Predbežné výsledky výskumov poukázali na fakt, že vanád mal u zvierat (potkanov a myší) nepriaznivé účinky na krvný tlak a na činnosť niektorých orgánov (obličky, slezina, pľúca) a spôsoboval tiež poruchy pri ich reprodukcii a vývoji. U ľudí boli vplyvom vanádu zaznamenané gastrointestinálne poruchy. Viac súvisiacich informácií je možné nájsť na odkaze: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620766253.htm

V prípade šiestich sledovaných zlúčenín, ktorých sa vedecké hodnotenie týkalo, bola u piatich z nich zistená vyššia biologická dostupnosť (bioavailability) vanádu, ako v prípade vanádu prijatého z bežnej stravy. Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že v porovnaní s bežnou stravou by boli spotrebitelia v prípade týchto piatich zlúčenín vystavený vyšším príjmovým dávkam vanádu.

EFSA uviedol, že uvedené informácie sa týkajú len takých dávok vanádu, v akých sa dané zložky pridávajú do potravín. Vzhľadom na zvýšenú mieru biologickej dostupnosti týchto zlúčenín v porovnaní s bežnou stravou a tiež s prihliadnutím na predchádzajúce výsledky, ktoré boli o vanáde získané, EFSA konštatoval, že používanie týchto zdrojov vanádu by nemalo byť považované za bezpečné.

Uvedené zdroje vanádu, nie sú zaradené do zoznamu vitamínov a minerálnych látok, ktoré môžu byť výrobcami pridávané do výživových doplnkov, no aj napriek tomu, v niektorých členských štátoch EÚ sú tieto zlúčeniny povolené a môžu sa používať po prehodnotení ich bezpečnosti ako národné výnimky. Národné výnimky zostávajú v platnosti až do 31. decembra 2009 napriek tomu, že EFSA zverejňuje svoje stanovisko k nepriaznivým účinkom zložiek obsahujúcich vanád ešte pred týmto dátumom.

Zložky potravín obsahujúce vanád doposiaľ neboli, na národnej úrovni, predmetom záujmu žiadnych štúdií, ani zberu dát o ich výskyte v potravinovom reťazci.

zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor traktor, Zetor trekker, Zetor traktori,
Power Zetor - MyVideo

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten