Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  2 Hostí

   Návštevy včera: 207
   Dnes: 269
   Za mesiac: 5711
   Celkom: 402257

noimage
hladam
( / Rastlinná výroba)
2008-12-26
New Holland TX 66
New Holland TX 66
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-06-06
JaloviÄka
Jalovička
(Živočíšna výroba / Zvieratá)
2010-02-24

Rodinný podnik ako základ Európskej únie PDF Tlačiť Email
Rodinné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu, podstatnou mierou prispievajú k tvorbe hrubého domáceho produktu a zamestnanosti, sú najvýznamnejším prvkom inovácie z hľadiska dlhodobej vízie rozvoja Európy. Majú pevné zázemie v regionálnej a národnej kultúre a vyznávajú také európske hodnoty, ktoré zdieľame všetci spoločne.

Zdôraznil to v prejave predseda Európskej komisie J. M. Durao Barroso, na 10. jubilejnej európskej konferencii Európskeho zoskupenia vlastníkov rodinných firiem (GEEF) v októbri 2007 v Lisabone. Konštatoval, že Európa - podobne ako rodinný podnik - musí stavať na pevných tradíciách, na reputácii kvality, zručnostiach a skúsenostiach, ale zároveň musí byť inovačná a prispôsobovať sa rýchlo rastúcej konkurencii.

Uviedol, že podobne ako rodinný podnik aj Európa sa musí zamerať nielen na krátkodobé zisky, ale na dlhodobú udržateľnosť a rast, nielen na vytváranie hodnoty pre akcionárov, ale aj na budovanie dôvery a angažovanosti širších vrstiev, nielen na tradičné trhy a produkty, ale aj na nové trhy a inovatívne riešenia.


Plánovať a predvídať

Musí plánovať dopredu a predvídať trendy do budúcnosti. Má pred sebou také veľké výzvy, akými sú čoraz výraznejšia globalizácia ekonomiky, klimatické zmeny, rýchly pokrok vo vede a v technológiách.

Všetky majú tendenciu zintenzívňovať sa a vyžadujú si prispôsobenie sa. Ich riešenie by malo poskytnúť nové príležitosti práve rodinným podnikom, ktoré sú schopné rýchlo sa inovovať a adaptovať na nové podmienky.

J. M. Durao Barroso zdôraznil, že úspech rodinných podnikov bude i naďalej rozhodujúcou mierou ovplyvňovať budúcnosť Európy ako celku. Európska komisia preto kladie osobitný dôraz na inováciu a zvyšuje výdavky do rezortu výskumu a vývoja inovačných technológií.

Dôkladne sa zaoberá týmito výzvami a koncom roka predstaví ďalšie ambiciózne návrhy, ktoré posilnia konkurencieschopnosť. EK tiež iniciovala prípravu Zákona o malom podniku, ktorý plánuje prijať do konca roka 2009. Podľa J. Barrosa Európa potrebuje podnikateľov, ktorí nie sú motivovaní len zvyšovaním ziskov akcionárov, ale svoj komerčný rast a úspech budujú na zodpovednosti za spoločnosť a životné prostredie.

Podčiarkol, že to sú práve kritériá, ktoré spĺňajú rodinné podniky a práve pre rodinné podniky je spoločenská sociálna zodpovednosť už tradične uznávaným pojmom spolu s dlhodobo plánovanými výhľadmi do budúcnosti. Vychádza to zo skutočnosti, že rodinný podnik, viac ako iná forma podnikania, je závislý od stabilnej sociálnej štruktúry, čistého životného prostredia a ód celkovej prosperity spoločnosti.

To sú záväzky, ktoré rodinný podnik prijíma seriózne a zodpovedne. Strategická vízia spoločenskej a sociálnej zodpovednosti môže byť budovaná práve na takýchto tradíciách, kde konkurencieschopnosť podniku, osobná a profesionálna pohoda zamestnancov a udržateľnosť životného prostredia spolu úzko súvisia.


Komisia chce presadzovať zodpovednosť

Predseda EK uviedol, že komisia bude preto pokračovať v úsilí presadzovať spoločenskú zodpovednosť v Európe, kde rodinný podnik tvorí základný vklad a zohráva dôležitú úlohu pri dosiahnutí postavených cieľov. Konštatoval, že pri konfrontácii s veľkými korporáciami, ktoré sú silným konkurentom, je inovačná schopnosť rodinných podnikov životne dôležitým nástrojom, ktorý nie je žiadnym luxusom.

Navyše dlhodobá perspektíva existencie rodinných firiem znamená aj to, že sa nebude podceňovať význam európskeho projektu pre rodinné podniky.
Dr. Eva Porubänová
(Roľnícke noviny, č. 12, 20. marca 2008)
  

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Valtra T140
zetor 7341 /5

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten