Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Náhradné diely na postrekovače
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-05-01
zetor super 50 chladiÄ
zetor super 50 chladič
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2013-07-07
noimage
Kúpim kukuricu
( / Rastlinná výroba)
2010-10-18

Peňazí bolo síce viac, ale... PDF Tlačiť Email
Vyplatením zostávajúcich platieb na veľké dobytčie jednotky by sa v týchto dňoch prakticky mala uzavrieť výplata priamych podpôr za uplynulý rok.

BRATISLAVA. Pôdohospodárskej platobnej agentúre, respektíve rezortnému ministerstvu už totiž zostáva spracovať len niekoľko odvolaní či vyriešiť pár nezrovnalostí, vyžadujúcich si napríklad kontroly na mieste.

„Do začiatku marca sme poľnohospodárom vyplatili celkovo približne 11,708 miliardy korún. Z toho na jednotnú platbu na plochu išlo 4,649 miliardy, na podporu plodín na ornej pôde 1,907 miliardy, na platby na znevýhodnené oblasti 3,079 miliardy korún a v prípade osobitnej platby na cukor to bolo 499 miliónov korún. Pokiaľ ide o platby na VDJ, k 3. marcu odišlo na účty chovateľov 1,46 miliardy korún, ale po 20. marci by sa už vyplatená suma mala blížiť k úrovni 1,838 miliardy korún, teda k sume, ktorá bola na tento účel vyčlenená,“ uviedol Andrej Gajdoš, riaditeľ Odboru priamych a environmentálnych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Hoci v dôsledku maximálne možného navýšenia národného doplatku k priamym platbám, ako aj nárastu platieb, ktoré dostávame z Bruselu, mali poľnohospodári dostať vlani viac peňazí ako v roku 2006, nebola to celkom pravda, uvedené zvýšenie totiž do značnej miery anulovalo posilnenie koruny - kurzový rozdiel medzi rokmi 2007 a 2006 predstavoval viac ako štyri koruny v prospech našej meny. To znamená, že kým v roku 2006 bolo tisíc eur asi 38-tisíc korún, vlani len okolo 33 800 Sk. „Práve preto sa v prípade jednotnej platby na plochu sadzba na hektár medziročne zvýšila len o 93,26 koruny - to znamená z 2 459,93 Sk na 2 553,19 Sk,“ konštatoval A. Gajdoš.

Kým v prípade SAPS sa sadzba na hektár zvýšila aspoň o tých zhruba 93 korún, tak v prípade plodín na ornej pôde došlo k jej poklesu - z 2192,95 Sk na 1938,57 Sk. Tento pokles, na ktorý poukázali viacerí poľnohospodári bez živočíšnej výroby, spôsobilo to, že značná časť z národného doplatku k priamym platbám sa použila aj na platby na veľkú dobytčiu jednotku.

Žiadatelia o platby na plodiny pestované na ornej pôde však nedostali v konečnom dôsledku ani vyššie uvedených 1938,57 Sk na hektár.

„Aj vlani totiž poľnohospodári požiadali o podporu na väčšiu plochu než je naša spôsobilá výmera. Tá predstavuje 1,004 milióna hektárov ornej pôdy, kým žiadosti o POP prišlo na plochu okolo 1,119 milióna hektárov. Každému žiadateľovi o tento druh platieb sa teda znížila priznaná podpora a bola krátená takzvaným koeficientom krátenia, ktorý predstavoval číslo 0,89967024,“ vysvetlil Andrej Gajdoš s tým, že v roku 2006 predstavoval tento koeficient krátenia číslo 0,91704836.
Roman Lettrich
(Roľnícke noviny, č. 12, 20. marca 2008)

  

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >1946 John Deere A
Zetor 7745 + Unia TUR 4+1

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten