Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Predám jačmeň a pšenicu
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2012-06-13
Nisssan Patrol GR 2.8 TD
Nisssan Patrol GR 2.8 TD
( / Mechanizácia)
2012-03-06
noimage
Predám pšenicu
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2012-01-10

Nízke zásoby pšenice PDF Tlačiť Email
Kvôli napätej situácii na svetovom trhu stúpajú ceny pšenice na doteraz nepoznanú úroveň. Správy podporujúce zdražovanie obilnín (nové alebo zosilnené vývozné bariéry zo strany dôležitých dodávateľov obilnín, znížené skladové zásoby, extrémne počasie v Číne, veľké sucho v Španielsku, rekordné ceny ropy) podporili neistotu a špekulácie okolo ďalšieho vývoja na trhu. Celosvetový previs dopytu nad ponukou kvôli prinízkej produkcii pšenice v hospodárskom roku 2007/2008 odhaduje vo svojej marcovej správe americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) na približne 15 miliónov ton.

Svetové zásoby pšenice by sa do konca hospodárskeho roka 2007/2008 mali ešte ďalej drasticky znížiť iba na 110 miliónov ton. Bol by to najnižší stav za posledných 30 rokov. Svetové zásoby by tak na konci hospodárskeho roka 2007/2008 postačovali na 65 dní.

V USA očakávajú domáce konečné zásoby hospodárskeho roka 2007/2008 na najnižšej úrovni za posledných 60 rokov. Najmä pšenice vyššej kvality je tam málo a jej cena prudko stúpa. Americkí spracovatelia obilnín preto upozornili vládu na to, aby nasledovala ostatné krajiny (Rusko, Argentínu a ďalšie) a zaviedla exportné obmedzenia.

Zrniny sa rýchlo míňali

Priemerné nákupné ceny (NC) kŕmnych obilnín a kukurice sa počas februára tohto roka v porovnaní s januárom 2008 posilnili. Vo februári nakupovali spracovatelia a obchodníci kŕmnu pšenicu v intervale cien od 5 000 Sk za tonu do 7 500 Sk za tonu. Priemerná NC kŕmnej pšenice od pestovateľov bola na úrovni 6 690 Sk/t a oproti januáru vzrástla o 0,5 percenta, čo je nárast o 32 Sk/t.

Priemerná NC kŕmnej kukurice miernym posilnením o 0,2 percenta nepatrne vzrástla, z úrovne 7 044 Sk/t na 7 057 Sk/t. Vo februári záujemcovia kupovali tonu kukurice v rozpätí cien od 6 500 Sk do 7 700 Sk. Kŕmny jačmeň kupovali po 5 800 Sk/t až 7 500 Sk/t a jeho priemerná cena od pestovateľov bola na úrovni 6 646 Sk/t.

Priemerné nákupné ceny kŕmnej pšenice medziročne vzrástli o 50,6 percenta, respektíve o 2 247 Sk/t, NC kŕmneho jačmeňa sa medziročne posilnila až o takmer 101 percent (3 338 Sk/t) a priemerná NC kŕmnej kukurice bola vyššia o 62,2 percenta, čo predstavuje medziročný nárast až o 2 707 Sk/t.

Množstvo nakúpených obilnín bolo vo februári 2008 v porovnaní s januárovým nákupom nižšie: pri kŕmnej pšenici o 51,5 percenta a pri kukurici na kŕmne účely o 20,7 percenta. Naopak, zatiaľ čo v januári tohto roka sa nakúpilo len malé množstvo jačmeňa na kŕmne účely, vo februári to bolo až desaťnásobne viac. Ponuka kŕmnych obilnín a kukurice bola nízka. Odbyt zrnín bol aktívny, veľmi rýchlo sa míňali na trhu. Dopyt prevyšoval ponuku. V najbližšom období očakávame mierny nárast nákupných cien obilnín a kukurice na kŕmne účely.

Vysoko nad úrovňou predchádzajúcich rokov

Priemerné nákupné ceny všetkých potravinárskych obilnín vo februári 2008 v porovnaní s januárom opäť vzrástli od 0,3 do 22 percent. Priemerné ceny potravinárskej pšenice všetkých tried sa posilnili od 0,3 do 2,7 percenta, vo februári nakupovali obchodníci a spracovatelia pšenicu na potravinárske účely v cenovom rozpätí od 6 300 Sk/t až do 8 500 Sk/t.

Priemerné NC potravinárskej pšenice spolu (E, A, B, P) a (E) sa posilnili o 2 a 2,7 percenta (146 Sk/t a 206 Sk/t), na 7 610 Sk/t a 7 827 Sk/t. Rovnakým smerom sa vyvíjali aj priemerné NC potravinárskej pšenice (A) ä (B), ktoré miernym nárastom o 0,3 a 1,9 percenta stúpli na 7 747 Sk/t a 7 519 Sk/t. Zo 7 500 Sk/t na 7 870 Sk/t zdražela priemerná nákupná cena tvrdej pšenice, čo znamená zvýšenie o 4,9 percenta, respektíve o 370 Sk/t.

Posilnila sa najmä raž

Najväčšie zvýšenie NC sme zaznamenali pri potravinárskej raži (A), ktorá sa posilnením o 1 386 Sk/t (22 percent) dostala z úrovne 6 293 Sk/t na 7 679 Sk/t. Takmer rovnako sa vyvíjala aj NC potravinárskej raže spolu (A a B). Vo februári nakupovali obchodníci a spracovatelia potravinársku raž spolu (A a B) v cenovom intervale od 5 000 do 8 550 Sk/t a jej priemerná NC sa posilnením o 21,9 percenta (l 380 Sk/t) posunula na 7 679 Sk/t.

Množstvo nakúpených potravinárskych obilnín vo februári bolo nižšie oproti nákupom v januári tohto roka, a to pri potravinárskej pšenici spolu (E, A, B, P) o 23 percent, pri tvrdej pšenici o 59,8 percenta a pri raži na potravinárske účely o 37,2 percenta. Ponuka obilnín na potravinárske účely bola nízka, ich odbyt bol aktívny. Dopyt prevyšoval ponuku.

Priemerné NC obilnín na potravinárske účely sa medziročne posilnili od 12,8 percenta až do 55,4 percenta. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli pri potravinárskej pšenici spolu (E, A, B, P) o 53,9 percenta, to je o 2 667 Sk/t, pri potravinárskej pšenici (E) o 55,1 percenta, čo je nárast o 2 782 Sk/t a pri potravinárskej pšenici (A) o 54,1 percenta, respektíve o 2 719 Sk/t. Najmenej vzrástla priemerná NC tvrdej pšenice (895 Sk/t). Potravinárska raž spolu (A a B) a potravinárska raž (A) bola o 19,4 a 20,5 percenta (1 249 Sk/t a 1305 Sk/t) drahšia v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007.
Ing. Anna Omelková, PPA-ATIS
(Roľnícke noviny, č. 13, 28. marca 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >zetor 3011 diesel
John Deere Model A 1947

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten