Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

po
po
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-04-19
noimage
Susene ovocie, orechy, mandle, mak...
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2011-12-10
noimage
Zhrnovač KUHN
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-04-19

Paleta agrárnych podpôr sa opäť rozšírila PDF Tlačiť Email
Od nášho vstupu do EÚ sa jar nenesie len v znamení jarných prác, ale aj podávania žiadostí o agrárne podpory. O tom, kedy a za akých podmienok sa budú podávať tie tohtoročné, sme hovorili s Andrejom GAJDOŠOM, riaditeľom Odboru priamych a environmentálnych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Kedy budete prijímať žiadosti o tohtoročné podpory?

„Žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky (VDJ) sa podávali od l. do 15. apríla a k 14. aprílu sme zaregistrovali 1 404 žiadostí. Konečný riadny termín pre podávanie ostatných žiadostí je 15. mája a prijímať ich začneme začiatkom mája. Aj teraz budeme prijímať žiadosti aj ďalších 25 kalendárnych dní po uvedených termínoch. Za každý pracovný deň omeškania sa však žiadateľovi strhne percento z priznanej podpory.“

A o ktoré podpory sa bude v čase od 1. do 15. mája žiadať?

„Pôjde o jednotnú platbu na plochu (SAPS), platby na plodiny na ornej pôde (POP), platby na znevýhodnené oblasti (LFA), platby na tabak a chmeľ, osobitnú platbu na cukor, platbu na energetické plodiny, ale tiež o platby na agroenvironmentálne opatrenia na plochu a na zvieratá, platby na územia európskeho významu, platby na životné podmienky zvierat, prechodné platby na rajčiaky a o osobitnú platbu na ovocie a zeleninu. Poľnohospodári si pritom na regionálnych pracoviskách PPA budú môcť vyzdvihnúť predtlačené žiadosti a mapy. S ich distribúciou začneme na budúci týždeň. Ak žiadateľ už niektoré parcely nevyužíva, tak ich musí vyčiarknuť, kým tie nové doplní a požiada o dotlač grafických príloh. Zároveň chcem pripomenúť, že žiadateľ je povinný deklarovať celú výmeru pôdy, teda aj tú, na ktorú nežiada o podporu. V tomto roku sme pripravili príručku, ktorá obsahuje informácie o tom, ako treba postupovať pri vypĺňaní žiadostí a mapových podkladov. Každý žiadateľ ju dostane spolu s predtlačenou žiadosťou.“

Opäť sa bude predkladať tzv. jednotná žiadosť?

„Súčasťou jednotnej žiadosti budú SAPS, POP, LFA, podpora na tabak, chmeľ, energetické plodiny, agroenvironment, územie európskeho významu, ako aj platba na rajčiaky a na ovocie a zeleninu. Osobitné formuláre sú potom v prípade platieb na cukor, životné podmienky zvierat a pravdaže VDJ.“

Pri kontrolách na mieste budete vraj kontrolovať vymedzenie pozemkov...

„Áno, žiadateľ musí zabezpečiť viditeľné vymedzenie hraníc svojich pozemkov. Samozrejme, že to netreba robiť vtedy, keď je to vymedzenie dané prirodzenou hranicou. Takou je napríklad cesta, rieka, jarok či medza, ale aj odlišná kultúra či plodina. Avšak v prípade, ak sú napríklad na tej istej ploche bez prirodzenej hranice zasiate rovnaké plodiny, respektíve na nej hospodária viacerí roľníci, vtedy sa žiadateľ musí postarať o jasné vymedzenie hraníc. Ak pri kontrole zistíme, že to neurobil, tak na túto parcelu nedostane podporu, hoci ju riadne obhospodaruje a spĺňa všetky podmienky pre poskytnutie podpory. Uvedená povinnosť sa zaviedla preto,, aby bolo možné jednoznačne stanoviť plochu pri kontrole na mieste. V minulosti s tým totiž pomerne často bývali problémy.“

Vlani ste prijímali žiadosti o zaradenie do opatrení agroenvironment a životné podmienky zvierat. Už ste ich vyhodnotili?

„Práve sa tak deje. V prípade životných podmienok zvierat sa tak stane do konca apríla. Tí chovatelia, ktorí budú zaradení do tohto opatrenia, budú môcť potom podať žiadosť o platbu. Noví žiadatelia a tí, ktorí nebudú teraz zaradení, môžu podať žiadosť o zaradenie pre budúci rok do 30. júna. Avšak výzvu zverejníme iba v tom prípade, ak po vyhodnotení žiadostí o platbu zostane ešte priestor, predovšetkým finančné prostriedky, na realizáciu tohtoročného kola žiadostí o zaradenie do tohto opatrenia.

Pokiaľ ide o agroenvironmentálne opatrenia na plochu a na zvieratá, tak vlaňajšie žiadosti o zaradenie do týchto opatrení sú tohtoročnými žiadosťami bližšie špecifikované a práve z dôvodu tejto bližšej špecifikácie nemohli byť doposiaľ vyhodnotené. Túto špecifikáciu bolo nevyhnutné vykonať najmä z dôvodu zmien a úprav, ktoré nastali v PRV 2007-2013 po prijatí minuloročných žiadostí o zaradenie. Žiadatelia teda musia podať novú žiadosť o zaradenie, ktorá však bude zároveň aj žiadosťou o platbu.

Tí prvovýrobcovia, ktorí už z minulosti majú záväzok na agroenvironment, môžu požiadať o tzv. transformáciu tohto svojho záväzku. Starý sa im tým pádom ukončí - a to bez ohľadu na to, v akom roku plnenia sa nachádza - a začne sa im počítať nové päťročné záväzkové obdobie. Pravdaže, už s novými pravidlami."

Sú známe finančné obálky pre jednotlivé druhy podpôr?

„Zatiaľ vieme len to, akú sumu nám Európska komisia navrhla na jednotnú platbu na plochu. Ide o 184 128 000 eur, čo je vyše 5,9 miliárd korún. Výšku národného doplatku, z ktorého sa vyplácajú aj platby na plodiny na ornej pôde a platby na VDJ, ešte nepoznáme. Pokiaľ ide o opatrenia z Programu rozvoja vidieka, jednotlivé finančné obálky sú uvedené v PRV.
Roman Lettrich
(Roľnícke noviny, č. 16, 18. apríla 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Claas Jaguar Green Aye
trattore,  videos showing john deer utility tractor and john deere industrial

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten