Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

obmedzovacie skrutky na Zetor
obmedzovacie skrutky na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2013-04-10
Lely Welger AP730
Lely Welger AP730
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-06-06
vaÅa pod kapotu na zetor
vaňa pod kapotu na zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-10-07

„Krížové plnenie“ nemusí byť pre roľníkov strašiakom PDF Tlačiť Email
Od budúceho roku už nebude „krížové plnenie“ iba strašiakom s možnou kontrolou jeho dodržania, ale pre všetkých poľnohospodárov uchádzajúcich sa o podpory z EÚ sa stane tvrdou realitou, podmieňujúcou ich vyplácanie. Bude preto dobré, ak si všetci roľníci osvoja zásady a podmienky krížového plnenia a dobre sa pripravia na ich dodržanie, respektíve na ich zrealizovanie pri podnikaní.

A prečo EÚ podmieňuje vyplácanie podpôr prísnym kritériám? Pretože reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2003 síce oddelila vyplácanie podpôr od produkcie, ale na druhej strane dala väčšiu váhu na rozvoj vidieka, na zachovanie ekologicky zdravého životného prostredia, na ochranu a pohodu zvierat, na konzumáciu bezchybných potravín.

Krížové plnenie predstavuje súhrnné označenie zákonných požiadaviek, vzťahujúcich sa na dodržanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok, ktoré budú pre poľnohospodárov záväzné.

Kým v rámci jednotnej platby na plochu (SAPS) platili iba vo forme dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok, od budúceho roku, s uvažovaným postupným zavádzaním v rámci trojročného prechodného obdobia sa bude záväzne uplatňovať plné krížové plnenie.

Od roku 2009 sa to bude týkať ochrany životného prostredia, označovania a registrácie zvierat, od roku 2010 používania prípravkov na ochranu rastlín, bezpečnosti potravín, krmív, používania hormónov a liečiv pri nákazách zvierat a od roku 2011 ochrany zvierat.

Dodržiavanie systému krížového plnenia od uvedených termínov bude podmienkou pre vyplácanie priamych platieb.

I keď podrobné informácie o krížovom plnení sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR, nie všetci roľníci majú prístup na internet, preto sa v niekoľkých pokračovaniach pokúsime v stručnej forme priniesť aspoň základné informácie.
Podľa materiálu MP SR spracovala: Mária Klamarcsíková, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
(Roľnícke noviny, č. 16, 18. apríla 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor 8011 tunig
Valtra T190 + Kuhn plough

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten