Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

zts ND 9 - 031 vysokozdvižný vozík terénny
zts ND 9 - 031 vysokozdvižný vozík terénny
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2008-03-06
Predám traktor
Predám traktor
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-07-15
noimage
kúpim kultivačné kolesá
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2008-02-13

Brusel odsúhlasil Tokajskú vinohradnícku oblasť PDF Tlačiť Email
Rada ministrov pre všeobecné záležitosti EÚ dňa 29. apríla 2008 schválila nariadenie o spoločnej organizácii trhu s vínom. V prílohe tohto nariadenia bola definitívne uznaná Tokajská vinohradnícka oblasť na Slovensku. Zámerom Maďarska bolo odňať právo Slovensku na používanie názvu Tokaj, ako aj jeho odvodených názvov Tokajský/Tokajská/Tokajské. Po rokovaniach s Európskou komisiou však bolo pre Slovensko uznané používanie názvu Tokajská vinohradnícka oblasť, ktorý bol uvedený v Prístupovej zmluve z roku 2003 a našim vstupom do EÚ sa stal súčasťou práva Európskeho spoločenstva.

Lenže problém Tokaja zrazu vyhranila gentlemanská dohoda, ktorú v roku 2004 podpísal bývalý minister Zsolt Simon so svojím vtedajším maďarským partnerom Némethom ako jednostranne nevýhodnú pre Slovensko. Bez akéhokoľvek preukázania v nej bola obmedzená slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj z výmery 908,77 ha na výmeru 565,2 ha.

Kým v Maďarsku je tokajská oblasť vymedzená katastrálnymi územiami 27 obcí, na Slovensku je v dohode vymedzená iba hektármi, ktoré Maďari pokladajú za oprávnené. Zároveň boli na Slovensku zo zoznamu vylúčené viaceré obce, aj keď boli právoplatne zahrnuté v slovenských zákonoch od roku 1959.

Napriek nespornosti Slovenského Tokaja ako súčasti svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, Zsolt Simon v roku 2003 nezabránil jeho výmene za Slovenské pralesy. Evidentne konal proti záujmom Slovenskej republiky a politickú zodpovednosť za to nesie vláda M. Dzurindu. Po odchode Z. Simona z ministerstva nezostala žiadna dokumentácia k týmto otázkam.

Slovensku pri vyjednávaní s Maďarskom uvedená gentlemanská dohoda výrazne sťažila vyjednávaciu pozíciu, ale napriek silnému tlaku od maďarských producentov, sme nepodľahli. Slovensko je však aj naďalej ochotné hľadať cestu k spolupráci s Maďarskou republikou v záujme ochrany týchto unikátnych a svetovo známych vín, ako aj v záujme dosiahnutia dlhodobej stability tohto regiónu.

Keďže nariadenie, ktoré bolo 29. apríla 2008 schválené, hovorí iba o ohraničení geografickej oblasti, nevidíme potrebu presne stanovovať hektárovú výmeru iba na území Slovenskej republiky. Medzivládna dohoda by mala byť vyvážená a nemôže byť jednostranne nevýhodná. Návrh Slovenskej republiky v zmysle uvedeného je v súčasnosti akceptovať na území Slovenskej republiky katastrálne územie 7 obcí, rovnako ako my akceptujeme na území Maďarskej republiky katastrálne územie 27 obcí.

Nakoľko obe krajiny majú v súčasnosti rovnocennú registráciu tokajských vín v Bruseli, ktorú je možné obnoviť podľa procedúry stanovenej v nariadení, uzavretie medzivládnej dohody nie je potrebné. Slovenská republika je pripravená aj naďalej harmonizovať svoju legislatívu s maďarskou a spoločne spolupracovať pri špecifikácii tokajských vín v Bruseli. Rovnako Tokajské združenie je pripravené aj naďalej spolupracovať so svojím maďarským partnerom - Radou vinohradníckych obcí.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >massey
Valtra

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten