Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

diferencial a hydraulika
diferencial a hydraulika
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-10-18
zetor 5011
zetor 5011
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-03-13
Dražba radliÄkového podmietaÄa Gepard RP 4,2 B
Dražba radličkového podmietača Gepard RP 4,2 B
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2010-07-15

Ukrajiny sa nemusíme báť - nepohryzie nás PDF Tlačiť Email
V predstavách našincov predstavuje Ukrajina krajinu s obrovským agrárnym potenciálom. Ako ho naši susedia využívajú, s čím chcú prekvapiť Európu i svet a aké sú slovensko-ukrajinské väzby v „zelenom“ odvetví, o tom sme sa porozprávali s Michajlom CLADYJOM, predsedom Národnej poľnohospodárskej komory Ukrajiny. Aký rozmer má momentálne ukrajinský agrosektor?

„Naša krajina má predovšetkým agrárny charakter. Obhospodarujeme vyše 43 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho vyše 41 miliónov hektárov ornej. Toľko kvalitnej černozeme ako Ukrajina nemá vari žiadny iný európsky štát. Ide teda o značný potenciál, o ktorý sa chceme a musíme v budúcnosti opierať.“

Znamená to, že pôdny fond zatiaľ ešte nevyužívate na sto percent?

„To nie. Snažíme sa využívať kvalitnú i menej kvalitnú pôdu, ale zatiaľ nedosahujeme takú efektivitu, aká by bola potrebná. Náš potenciál však možno bez preháňania porovnať napríklad s Francúzskom. Musíme ale pridať v priemerných úrodách, ktoré vlani u obilia dosiahli len asi tri tony z hektára. Pravda, malo to objektívne príčiny, pretože v predchádzajúcom roku našich pestovateľov v mnohých oblastiach postihlo značné sucho. Predtým sme totiž už bez problémov vykazovali 4-tonové hektárové priemery, ktoré sa vzťahovali aj na kukuricu.“

Majú zahraničné fyzické alebo právnické osoby možnosť podnikať na ukrajinskej pôde? Môžu si ju kúpiť?

„Približne 51 percent našej pôdy je v súkromných rukách a zvyšných 49 percent vlastní štát. Cudzinci u nás nemajú právo nakupovať pozemky, môžu si ich však na svoje podnikateľské účely prenajať. Z hľadiska podnikania si môžu zvoliť buď individuálne formy, alebo aj spoluúčasť ukrajinského kapitálu. Investori sa teda sami rozhodnú, čomu a ako sa budú venovať.“

Nehrozia im však určité obmedzenia pri nakladaní s úrodou, napríklad zákaz vývozu obilia z Ukrajiny v prípade slabšej úrody?

„Poľnohospodári, vrátane zahraničných, môžu u nás v zásade voľne disponovať so svojou produkciou a predávať ju partnerom, ktorých považujú za perspektívnych. V prípade mimoriadnej situácie, aká nastala aj vlani kvôli veľkému suchu, štát pristupuje k určitým obmedzeniam vo forme exportných kvót, nie však k absolútnemu zákazu vývozu. Zahraniční podnikatelia sa teda nemusia obávať, že by o predaji svojej úrody nerozhodovali slobodne, podľa vlastných zámerov a predstáv.“

Ukrajina deklarovala záujem vstúpiť do Európskej únie. Ako ďaleko v tomto smere pokročila?

„Záujem o integráciu v našej krajine pretrváva. Sme radi, že Ukrajina bola vlani uznaná za štát s trhovou ekonomikou, čo považujeme za dôležitý predpoklad naplnenia nášho strategického cieľa. Veľa si sľubujeme tiež od júnového vstupu do Svetovej obchodnej organizácie, pričom v súčasnosti sa rokuje aj o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou. Predpokladáme, že sa skončia úspešne, čo by takisto určite podporilo naše integračné ambície.“

Kedy by podľa vás mohla Ukrajina vstúpiť do EÚ?

„Naši poľnohospodári by uvítali, keby k tomu došlo čím skôr. Reálne by to však mohlo byť zhruba v rokoch 2015-2017, kedy by obidve strany mohli byť na integráciu dobre pripravené.“

Nemajú ukrajinskí roľníci obavy, že vstup do EÚ ich môže pribrzdiť v rozlete a spôsobiť im v niektorých sektoroch podobné problémy, s akými sa stretli súčasní noví členovia?

„Uvedomujeme si, že integračný proces má aj určité riziká a že po jeho zavŕšení budeme musieť plniť všetky normy a štandardy spoločenstva. Na druhej strane však nemôžeme dlhšie zotrvávať mimo únie, pretože sa potrebujeme so svojimi výrobkami voľne dostať na jej trh. Veď naša krajina môže ročne vyprodukovať až 70 miliónov ton zrnín, 40 miliónov ton cukrovej repy a už teraz je tretím najväčším výrobcom slnečnice. Aktívne môžeme prispieť k otázkam riešenia hladu vo svete i vo výrobe bioenergií. Dokážeme to však len vtedy, keď nebudeme politicky a hospodársky izolovaní. Preto z pohľadu nášho vstupu do EÚ prevládajú pozitíva nad negatívami.“

Koľko členov má Národná poľnohospodárska komora Ukrajiny?

„Združujeme asi 30-tisíc členov, medzi ktorými sú poľnohospodári, výrobcovia potravín i obchodníci. Máme teda dostatočne široké spektrum členskej základne, čo nám umožňuje navrhovať opatrenia a hľadať riešenia vo vzájomnej diskusii všetkých zainteresovaných.“

Znamená to, že obchod s potravinami neovládajú nadnárodné reťazce?

„Nie, iba sa im snažíme konkurovať prostredníctvom vlastnej obchodnej siete. Tie reťazce, ktoré pôsobia u vás, sa etablovali aj u nás a správajú sa rovnako agresívne. Preto sme navrhli projekt - a chceme ho aj realizovať - na vytvorenie veľkých centier obchodu s potravinami, ktoré by ovládali prvovýrobcovia.“

Zostali u vás veľké poľnohospodárske podniky, alebo sa časom rozpadli a rozdelili na menšie celky?

„Ukrajinský agrárny sektor sa vyznačuje veľkou pestrosťou podnikateľskej štruktúry, v ktorej majú miesto malé i väčšie subjekty. Podnikový priemer predstavuje asi 100 hektárov obhospodarovanej pôdy, ale pochopiteľne, máme aj väčších podnikateľov. V súčasnosti u nás môže jedna fyzická osoba nakúpiť maximálne 200 hektárov, ale pripravuje sa zmena, v rámci ktorej bude horná hranica upravená podľa bonity pozemkov v regiónoch zhruba v intervale od 150 do 800 hektárov.“

Môžu sa roľníci združovať do družstiev alebo iných podnikateľských foriem?

„Samozrejme. V tomto smere nemáme žiadne obmedzenia, preto roľníci môžu vytvoriť aj spoločnosti, hospodáriace na tisíckach hektárov pôdy.“

Aké perspektívy sa podľa vás otvárajú pred ukrajinským poľnohospodárstvom?

„Počítame s veľkým ekonomickým boomom a predpokladáme, že do piatich rokov sa náš agrárny sektor dostane na úroveň, porovnateľnú s vyspelým zahraničím. Na to však potrebuje značné investície, ktorých objem iba v tomto roku dosiahne asi miliardu dolárov. Priestor sa otvára aj pre slovenských investorov, ktorí ho však zatiaľ príliš nevyužívajú. Oveľa iniciatívnejší sú v tomto smere českí a poľskí podnikatelia. Odkaz pre Slovensko je teda jasný: Nebojte sa Ukrajiny, nehryzie.“
Ivan Javor
(Roľnícke noviny, č. 17, 25. apríla 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor Tractor Original Video...
Claas Lexion 600

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten