Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Predám kukuricu
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2010-05-21
rozvádzaÄ hydrauliky na Zetor
rozvádzač hydrauliky na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2013-04-10
kolesá 12,4 - 28 na Zetor
kolesá 12,4 - 28 na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-08-26

Agrárny trh nemožno nechať na samovývoj PDF Tlačiť Email
Môžeme diskutovať o formách a spôsoboch hľadania cesty budúceho rozvoja, ale nie o úpadku nášho agropotravinárskeho komplexu, povedal Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, podľa ktorého má naše chlebové odvetvie stále dosť vnútornej sily na to, aby dokázalo primerane reagovať na globalizáciu svetového trhu. BRATISLAVA. „Musíme sa však sústrediť na podstatné veci a nesmieme podliehať klamlivým ilúziám pre roľníkov priaznivých cenových výkyvov niektorých komodít. Našich členov budeme stále nabádať k zakladaniu odbytových združení, pretože individuálne sa budú proti silným a skoncentrovaným partnerom presadzovať čoraz ťažšie. Jednoznačne sa to už dosť dlho ukazuje v živočíšnej výrobe, no ani rastlinná nemá v celej šírke ustlaté na ružiach. O priaznivom vývoji nemôžu hovoriť napríklad producenti zeleniny, ovocia či hrozna, hoci z výrobného hľadiska nič neklamú a za kvalitu svojej produkcie sa určite nemusia hanbiť. Ani to však niekedy, žiaľ, nestačí,“ dodal Milan Semančík.


Ďalšia etapa integrácie

Podľa podpredsedu SPPK Vladimíra Volečka bude dôležité zvládnuť ďalšiu etapu našej integrácie do Európskej únie. Tá sa v podstate začína už teraz po tom, čo sme sa s „odretými ušami“ prehrýzli cez obdobie rokov 2004 až 2007. V novom programovacom období musíme nielen suverénnejšie vystupovať a účinnejšie hľadať spojencov pri presadzovaní našich požiadaviek, ale aj prekonávať pre nás nevýhodné rozdiely v spoločnej agrárnej politike.

„Naďalej totiž zostáva spoločnou iba podľa názvu, keď najmä v podpornej politike nové členské krajiny stále ťahajú za kratší koniec povrazu. A hoci na to pri každej príležitosti upozorňujú, požadované zmeny neprichádzajú,“ uviedol V. Volečko.

Ako uviedol Viliam Kompas, predseda Zväzu roľníkov a agropodnikateľov Slovenska, na veci sa treba pozerať z nadhľadu. Niektorí agropodnikatelia sa totiž stále nedokážu odosobniť a myslia si, že podporované z verejných zdrojov by malo byť iba to, čomu sa venujú oni sami. Neuvedomujú si pritom, že z dlhodobého hľadiska sa im môže dariť iba v tom prípade, keď sa bude rovnomerne rozvíjať celý agropotravinársky komplex. V opačnom prípade slabosť agropotravinárskeho odvetvia postupne prenikne aj do podnikovej sféry a zanechá na nej negatívne stopy.


Manažérska práca

„Kvalita manažérskej práce je síce v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch rozdielna, ale nie vždy priamo súvisí s ich kapitálovou vybavenosťou. Aj dobre riadené podniky nedokážu tvoriť vlastné finančné zdroje tak, aby to zodpovedalo kvalite ich práce a výrobkov. Znamená to, že agrárny trh nemožno celkom ponechať na samovývoj a treba hľadať riešenia, ako na ňom odstrániť dôsledky cyklického vývoja. Ten môže v konečnom dôsledku oslabiť nielen prvovýrobcov, ale aj spotrebiteľov. Na cyklických trhových výkyvoch totiž môže zarobiť nanajvýš hŕstka burzových obchodníkov, no len málokedy roľníci a v žiadnom prípade nie konzumenti,“ konštatoval Jozef Nahácky, predseda Roľníckeho výrobno-obchodného družstva Pata v okrese Galanta.


Podnikateľské správanie

K určitému posunu v podnikateľskom správaní síce dochádza, ale podľa mnohých manažérov by mal byť dynamickejší. K zlepšeniu postavenia agrosektora by mohli prispieť jeho väzby na rozvoj regiónov, avšak práve v tomto smere vykazuje nemalé slabiny.

Na viacerých miestach sa doteraz nepodarilo nadviazať všestrannejšiu komunikáciu s ostatnými podnikateľskými sektormi, nehovoriac o väzbách s obecnými úradmi, ktoré takisto nie sú všade optimálne. Takže aj v tomto smere je potrebné pracovať na zvyšovaní spoločenskej prestíže slovenského poľnohospodárstva.
Ivan Javor
(Roľnícke noviny, č. 18, 2. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor 7341
massey ferguson

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten