Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  10 Hostí

   Návštevy včera: 285
   Dnes: 13
   Za mesiac: 5987
   Celkom: 377935

poloos s portálom na zetor
poloos s portálom na zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2012-07-13
noimage
Zetor 5511so zavesnymi zariadeniami
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2010-03-02
lamborghini Labinprogress Tuber40
lamborghini Labinprogress Tuber40
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-04-15

Daň z pôdy vedie k obohacovaniu sa PDF Tlačiť Email
Roky sa hovorí o zrušení dane z poľnohospodárskej pôdy. Žiaľ, iba hovorí, ale nič sa nekoná. Zatiaľ sa nenašla politická voľa ani u jednej vládnej garnitúry na jej zrušenie. Práve naopak, situácia sa stále zhoršuje, pretože obce majú neobmedzenú možnosť zvyšovať daň z pôdy, čo aj náležité využívajú. To im umožňuje nezmyselnosť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, ktorý síce stanovuje spodnú hranicu na 0,25 percenta z ceny pôdy ale už nestanovuje hornú hranicu, čo umožňuje obciam ľubovolné zvyšovanie dane. Pritom, ako to uviedol exminister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa v jednom televíznom rozhovore, tých 700 miliónov Sk, ktoré sa odvádzajú ako daň z pôdy, predstavuje iba malú časť z vyše 300 miliárd, ktoré obce dostávajú z ostatných daňových poplatkov.

Vymáhanie dane z poľnohospodárskej pôdy považujem z viacerých dôvodov za bezdôvodné a nemorálne. Pôda je nenahraditeľná, posvätná. Tvorí základný výrobný prostriedok roľníka. Už aj preto v 25 štátoch EÚ nie je zdaňovaná. Zdaňovaný je až konečný produkt v procese obehu.

Roľník síce pôdu využíva, ale vkladá do nej investície a svoju prácu. Naproti tomu obec nevkladá do pôdy ani korunu, a tak sa 2 830 obcí na Slovensku bezpracne obohacuje na úkor roľníkov. Pritom každá obec u nás vlastní poľnohospodársku pôdu, ale zatiaľ nepoznám takú, ktorá by na nej hospodárila.

Dá sa povedať, že aj pri zdaňovaní platí vzájomný vzťah medzi občanom a štátom. Teda rovnica niečo za niečo. Keď platím cestnú daň, cestári sa starajú o cesty, keď platím zdravotné a sociálne poistenie, úplne alebo čiastočné sa mi to vráti v zdravotnej starostlivosti, respektíve v dôchodku. Naproti tomu obec mi vyrubenú daň z pôdy nijakým spôsobom nevráti.

V platobných výzvach na zaplatenie dane z nehnuteľnosti sa odvolávajú obce na § 1a, písm. b, zákona č. 511/1992 Zb. Podľa tohto zákona správcami dane sú pre štát daňové úrady, obce a colný úrad. Pre daňový úrad platí už viac krát novelizovaný zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a v § 5 ods. 1 hovorí, že „základom dane je suma, o ktorú príjmy presahujú výdavky“.

Inými slovami štát zohľadňuje moje hospodárenie. V prípade obcí pre základ dane platí § 7 zákona č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého „základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v štvorcových metroch. Obec teda nezohľadňuje moje hospodárenie, ako napríklad v minulom roku, keď ľadovec tri týždne pred žatvou totálne zničil celú úrodu, takže som mal väčšie výdavky ako zisk.

V podstate je to v rozpore s uvedeným zákonom. Obce porušujú § 2 zákona č. 511/1992 Zb., v ktorom sa v odseku 2 hovorí: „...správca dane chráni záujmy štátu a obcí a dbá pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov."

Čiže obec nedbá na zachovanie práv a právom chránených záujmov, teda mojich záujmov, ako občana, daňového poplatníka a hospodáriaceho roľníka.
Ing. Jozef Belavý, súkromne hospodáriaci roľník
(Roľnícke noviny, č. 18, 2. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >MTZ BELARUS TRACTORS
CLAAS ARES 500-600 Series

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten