Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Predám pšenicu
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2012-01-10
Zetor 10045
Zetor 10045
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-03-09
predám kabínu na zetor 3011, 2011
predám kabínu na zetor 3011, 2011
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-05-06

Daň z pôdy vedie k obohacovaniu sa PDF Tlačiť Email
Roky sa hovorí o zrušení dane z poľnohospodárskej pôdy. Žiaľ, iba hovorí, ale nič sa nekoná. Zatiaľ sa nenašla politická voľa ani u jednej vládnej garnitúry na jej zrušenie. Práve naopak, situácia sa stále zhoršuje, pretože obce majú neobmedzenú možnosť zvyšovať daň z pôdy, čo aj náležité využívajú. To im umožňuje nezmyselnosť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, ktorý síce stanovuje spodnú hranicu na 0,25 percenta z ceny pôdy ale už nestanovuje hornú hranicu, čo umožňuje obciam ľubovolné zvyšovanie dane. Pritom, ako to uviedol exminister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa v jednom televíznom rozhovore, tých 700 miliónov Sk, ktoré sa odvádzajú ako daň z pôdy, predstavuje iba malú časť z vyše 300 miliárd, ktoré obce dostávajú z ostatných daňových poplatkov.

Vymáhanie dane z poľnohospodárskej pôdy považujem z viacerých dôvodov za bezdôvodné a nemorálne. Pôda je nenahraditeľná, posvätná. Tvorí základný výrobný prostriedok roľníka. Už aj preto v 25 štátoch EÚ nie je zdaňovaná. Zdaňovaný je až konečný produkt v procese obehu.

Roľník síce pôdu využíva, ale vkladá do nej investície a svoju prácu. Naproti tomu obec nevkladá do pôdy ani korunu, a tak sa 2 830 obcí na Slovensku bezpracne obohacuje na úkor roľníkov. Pritom každá obec u nás vlastní poľnohospodársku pôdu, ale zatiaľ nepoznám takú, ktorá by na nej hospodárila.

Dá sa povedať, že aj pri zdaňovaní platí vzájomný vzťah medzi občanom a štátom. Teda rovnica niečo za niečo. Keď platím cestnú daň, cestári sa starajú o cesty, keď platím zdravotné a sociálne poistenie, úplne alebo čiastočné sa mi to vráti v zdravotnej starostlivosti, respektíve v dôchodku. Naproti tomu obec mi vyrubenú daň z pôdy nijakým spôsobom nevráti.

V platobných výzvach na zaplatenie dane z nehnuteľnosti sa odvolávajú obce na § 1a, písm. b, zákona č. 511/1992 Zb. Podľa tohto zákona správcami dane sú pre štát daňové úrady, obce a colný úrad. Pre daňový úrad platí už viac krát novelizovaný zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a v § 5 ods. 1 hovorí, že „základom dane je suma, o ktorú príjmy presahujú výdavky“.

Inými slovami štát zohľadňuje moje hospodárenie. V prípade obcí pre základ dane platí § 7 zákona č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého „základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v štvorcových metroch. Obec teda nezohľadňuje moje hospodárenie, ako napríklad v minulom roku, keď ľadovec tri týždne pred žatvou totálne zničil celú úrodu, takže som mal väčšie výdavky ako zisk.

V podstate je to v rozpore s uvedeným zákonom. Obce porušujú § 2 zákona č. 511/1992 Zb., v ktorom sa v odseku 2 hovorí: „...správca dane chráni záujmy štátu a obcí a dbá pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov."

Čiže obec nedbá na zachovanie práv a právom chránených záujmov, teda mojich záujmov, ako občana, daňového poplatníka a hospodáriaceho roľníka.
Ing. Jozef Belavý, súkromne hospodáriaci roľník
(Roľnícke noviny, č. 18, 2. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Belarus 860 D
трактор videos showing  ih 1086 with dualls pulling tractors

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten