Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Predaj kalerábu gigant neskorý
( / Rastlinná výroba)
2008-12-04
Predám na V3s
Predám na V3s
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2014-05-16
noimage
GO čerpadiel na postrekovače
( / Rastlinná výroba)
2010-10-08

Poplatky za záber pôdy zrejme s výnimkami PDF Tlačiť Email
Zavedenie poplatkov za záber poľnohospodárskych pozemkov na nepoľnohospodárske využitie sa nakoniec zrejme nezaobíde bez výnimiek. BRATISLAVA. V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ó ktorej už diskutovali aj niektoré parlamentné výbory, to uviedla ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová.

Jednou z výnimiek podľa nej má byť individuálna bytová výstavba na výmere do desať árov, pričom poslanci ju navrhujú rozšíriť aj na územie mimo intravilánov miest a obcí.

„Mojím základným cieľom zostáva ochrana pôdneho fondu pred developermi a nasmerovanie investorov na územia s menej kvalitnou poľnohospodárskou pôdou,“ zdôraznila šéfka rezortu pôdohospodárstva.

Ako ďalej informovala, Slovenská republika denne prichádza o šesť hektárov poľnohospodárskej pôdy, preto štát musí toto naše najväčšie bohatstvo chrániť. Keďže podobný trend zaznamenávajú aj ďalšie členské krajiny Európskej únie, už i v Bruseli sa pripravuje smernica na ochranu pôdy.

Aj keď o detailoch je zatiaľ predčasné hovoriť, pretože zatiaľ pracujú najmä expertné skupiny, význam pôdy narastá v súvislosti s klimatickými zmenami a rastom svetového dopytu po potravinách.

„Pôvodne sme počítali s väčšou sumou, teraz odhadujem ročnú výšku poplatkov za záber pôdy na 100 až 150 miliónov korún. Presnejšie odhady sa budú dať urobiť až potom, keď parlament definitívne schváli novelu zákona,“ konštatovala Zdenka Kramplová.

Podľa nej budú vybraté prostriedky príjmom štátneho rozpočtu s tým, že následne sa použijú na presne špecifikované účely - napríklad na rekultiváciu kontaminovaných pôd, realizáciu pozemkových úprav a podobne.

„Zdôrazňujem však, že z hľadiska filozofie tejto právnej úpravy nie je prioritné získavanie finančných prostriedkov, ale ochrana našej najkvalitnejšej pôdy,“ uzavrela svoje informácie Z. Kramplová.

Okrem individuálnej bytovej výstavby majú byť oslobodené od odvodov aj zábery pozemkov na všeobecne prospešné stavby vo vlastníctve obcí, na diaľnice a cesty I. triedy, zariadenia slúžiace na obranu štátu a na niektoré ďalšie účely.

Definitívnu poďobú novely tohto zákona by mali schváliť poslanci na 21. schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne na budúci týždeň v utorok.
Marek Buch
(Roľnícke noviny, č. 19, 9. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor Forterra 10641 i Ursus C-330M
NEW CLAAS TRACTOR AXION IS WORKING

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten