Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

kolesá Barum na zetor predné
kolesá Barum na zetor predné
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2016-01-31
MERLO P38.13PLUS a P38.12PLUS_2003
MERLO P38.13PLUS a P38.12PLUS_2003
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2008-07-22
Predám medovinu
Predám medovinu
(Rastlinná výroba / Iné)
2009-10-12

Naše potravinárstvo sa ešte môže rozvíjať PDF Tlačiť Email
Slovenskí potravinári sú vo väčšine prípadov schopní pokryť požiadavky obchodu v celom sortimente i objeme tovaru. Obchodné reťazce však napriek tomu dovážajú aj veľa zahraničných potravín, aby mohli stupňovať cenový tlak na domácich dodávateľov. BRATISLAVA. Pasívne saldo zahraničného obchodu SR s agropotravinárskymi komoditami sa nám teda stále nedarí zlepšovať, ba naopak, v minulom roku dosiahlo dokonca historicky rekordnú úroveň - 24,6 miliardy korún. Nič na tom nemení ani integrácia Slovenska do Európskej únie, ktorá niektoré tovarové toky ešte viac urýchlila.

Veľkí predajcovia neraz tvrdia, že na predaji potravín nezarábajú toľko, ako si možno mnohí myslia. Napriek tomu však tento druh obchodu prestavuje zaujímavý „biznis“, pretože výdavky obyvateľstva na potraviny sa nerátajú v desiatkach, ale v stovkách miliárd korún. Práve tieto komodity lákajú do predajní najviac zákazníkov, ktorí potom v super a hypermarketoch zvyčajne využijú možnosť „nákupu pod jednou strechou“ a okrem potravín si odnesú aj iný tovar, ktorý ich zaujme.

Domáca hrubá potravinárska produkcia sa pohybuje na úrovni 90 až 100 miliárd korún ročne, pričom časť z nej smeruje na vývoz. To znamená, že na potraviny z dovozu pripadá aspoň tretina z celkového objemu na domácom trhu realizovaného potravinárskeho tovaru.

Základom sú dobré vzťahy

Táto skutočnosť predstavuje z hľadiska budúcnosti nemalý rozvojový potenciál, ale aj riziko, že konkurencia medzi reťazcami vyústi do zvyšovania podielu lacných importovaných (hoci aj menej kvalitných) potravín. Odborníci z agropotravinárskeho komplexu preto čoraz intenzívnejšie poukazujú na nevyhnutnosť budovania korektných partnerských vzťahov v celom výrobno-odbytovom reťazci.

„Pokiaľ ide o väzby medzi prvovýrobcami a spracovateľmi, snažíme sa prispievať k ich postupnému zlepšovaniu. Stále však nad nimi visí tieň minulosti, keď niektoré potravinárske podniky skrachovali a zostali poľnohospodárom dlžné nemalé sumy. Z pozície samosprávy sa snažíme presvedčiť prvovýrobcov i potravinárov, aby spolupracovali na dlhodobom zmluvnom základe, ktorý by eliminoval šokové výkyvy v odbyte a zásobovaní, ústiace potom do náhlych cenových zmien. Našťastie, veci sa postupne hýbu dopredu a v spracovateľskej sfére sa už vykryštalizovali viaceré subjekty, pre ktoré sa platenie za dodávky surovín stalo rovnako dôležitou súčasťou ako ich kvalita1 či množstevný a časový rozvrh,“ uviedol Dušan Janíček, predseda Únie podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku.

Zmluvná disciplína

K budovaniu moderných väzieb prispeje aj európska integrácia. Vstup na spoločný trh umožňuje obchodovať v oveľa širších rámcoch, čo môžu využívať nielen potravinári, ale aj poľnohospodári. Práve tieto možnosti by mali viesť tiež k zvýšeniu zmluvnej disciplíny v agropotravinárskom komplexe. Avšak aj naďalej bude rozhodujúci celkový charakter obchodných vzťahov.

„Najhoršie sú tie zmluvy, kde musia prísť k slovu sankcie, lebo to znamená, že vzájomné vzťahy škrípu a partneri si nemôžu dôverovať. Netreba zabúdať, že palica má vždy dva konce a raz udrie na jednu stranu, inokedy zasa na druhú,“ konštatoval Dušan Janíček.

Neprimerané podmienky

Podľa neho by prínosom mohol byť aj zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Samozrejme, len v tom prípade, ak ho budú partneri dôsledne dodržiavať, a nie hľadať možnosti, ako ho v praxi obchádzať.

„Stabilizácia vzťahov medzi obchodom a dodávateľmi je veľmi dôležitá, no nedá sa dosiahnuť jednostranným diktátom podmienok,“ dodal Dušan Janíček.

Ivan Javor
(Roľnícke noviny, č. 19, 9. mája 2008
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >CLAAS ARES 500-600 Series
Zetor

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten