Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

Predá vabku st-a80 mg sterimob
Predá vabku st-a80 mg sterimob
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-10-19
noimage
7011
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2010-08-03
LKT 81 pasy na navijak
LKT 81 pasy na navijak
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2012-12-12

Ten, kto vlastní pôdu, ten vlastní aj krajinu PDF Tlačiť Email
Prvý medzinárodný seminár na tému Program rozvoja vidieka z pohľadu mladých farmárov zorganizovali v Patinciach pre mladých roľníkov členovia Združenia mladých farmárov Slovenska (ZMFS). Cieľom organizátorov bolo oboznámiť agropodnikateľov a aj širšiu verejnosť zo slovenského vidieka o podporovaných aktivitách na zlepšenie konkurencieschopnosti vidieckeho života. Po skončení seminára na naše otázky odpovedal Bálint PÉM, predseda ZMFS. Aké nové poznatky priniesol seminár z pohľadu mladých roľníkov na Slovensku?

„Seminár v základných bodoch potvrdil rovnaké východiskové parametre všetkých zúčastnených krajín. Mladých farmárov v týchto krajinách trápia viac-menej rovnaké problémy. Samozrejme, v niektorých detailoch sú aj odlišnosti. Jednotné názory zazneli na tému Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, rozdielneho prístupu k „starým“ členským krajinám a k novým členom, ako aj konštatovanie o určitej neskúsenosti a o nedocenení dopadov z negociačných prístupových rokovaní, ktoré pre poľnohospodárov v nových krajinách znamenali vytvorenie dlhodobo nerovnoprávneho postavenia. Tieto informácie vyplynuli nielen z oficiálnych miest, ale priamo od agropodnikateľov, ktorí sa zúčastnili na čerpaní podpôr, a hovoria o tom ich konkrétne skúsenosti - pozitíva aj úskalia. Tieto poznatky si ceníme najviac, pretože odzrkadľujú problémy každodenného života, ktoré sa nedajú získať v žiadnych príručkách a oficiálnych dokumentoch."

Ktoré z nových informácií, čo odzneli na seminári, budete môcť využiť v praxi?

„Najviac v nás rezonujú skúsenosti pri aplikovaní rozdielneho prístupu k snahe omladiť farmársku obec, stimuly na prevod fariem na mladých, začínajúcich roľníkov, ale aj prístup k podpore agropodnikateľov začínajúcich na „zelenej lúke“. V tejto súvislosti sa najčastejšie spomínali problémy s financovaním štartu podnikov zo strany komerčných bánk. Niektoré myšlienky, ktoré prezentovali zahraniční účastníci, sú aplikovateľné aj u nás. Veľký ohlas zaznamenal napríklad systém dodávateľských, respektíve odberateľských úverov.“

Ktorý z programov rozvoja vidieka - slovenský, maďarský alebo český - najviac vyhovuje mladým farmárom?

"Každý z týchto programov má svoje pozitíva aj negatíva. Vzhľadom na drobné odchýlky by mladým roľníkom určite vyhovovala ich kombinácia. Podstatou by však malo byť to, aby program vo vzťahu k mladým agropodnikateľom nebol len deklaratívny, ale aby bol aj aplikovateľný v praxi. V tejto súvislosti mi nedá, aby som neuviedol jednu poznámku. Náš program síce zvýhodňuje mladého farmára vo výške podpory o desať percent, avšak bodovo mladého roľníka žiadnym spôsobom neuprednostňuje, čím dosiahneme len to, že napríklad zahraničné skupiny, podnikajúce u nás, majú v konečnom dôsledku oveľa väčšiu šancu získať podporu ako náš mladý farmár. V našom PRV nám najviac chýba podpora nákupu pôdy, ktorá sa už v ČR úspešne uplatňuje. Treba si uvedomiť, že stále platí: Ten, kto má pôdu, ten má aj krajinu. Aby sa nám o pár rokov nestalo, že doma budeme len na návšteve...“

Z čoho podlá vás pramenia rozdielne prístupy k mladým farmárom na Slovensku a v susedných štátoch?

„Samozrejme, že rozdiely v jednotlivých krajinách sú viditeľné a väčšinou vyplývajú z politických rozhodnutí.“
Patrícia Dolešová
(Roľnícke noviny, č. 19, 9. mája 2008
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Aydın Galeri Çorum ZETOR Traktörleri yetkili bayii
Jeep 0 John Deere 1

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten