Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

FORTSCHRITT MDW 517 Limited
FORTSCHRITT MDW 517 Limited
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-05-30
noimage
JAČMEŇ
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2011-08-16
noimage
Kupim šošovicu
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2009-04-21

Rozhodujú politici alebo odborníci? PDF Tlačiť Email
Ak bude pripravované nariadenie Európskej komisie o využívaní prípravkov na ochranu rastlín schválené v navrhovanej podobe, povedie k obmedzeniu intenzifikácie rastlinnej výroby. Vyradenie 60 až 80 percent účinných látok, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu Európskej únie, sa výrazne dotkne aj našich prvovýrobcov. Jozef URMINSKÝ, predseda, Združenie pestovateľov obilnín:

„Prijatie ešte prísnejších noriem upravujúcich použitie prípravkov na ochranu rastlín významne podkope produktivitu európskeho a teda i nášho poľnohospodárstva. Spôsobí to pokles výroby, čo bude mať negatívny vplyv nielen na prvovýrobcov, ale aj na spracovateľský priemysel a zahraničný obchod. Okrem toho, prichádza to v období, kedy stúpa dopyt po potravinárskych i energetických plodinách a z prebytkovej produkcie sa stáva nedostatková.

To potom núti pestovateľov zvyšovať intenzitu výroby. Myslíme si, že používanie prípravkov na ochranu rastlín je dostatočne ošetrené súčasnými legislatívnymi predpismi. Z hľadiska budúcnosti je teda potrebné zabezpečiť hlavne dôslednejšiu kontrolu ich používania a zabezpečenie výskumu a vývoja bezpečnejších prípravkov. Žiadame preto, aby sa pristupovalo k revízii predpisov na ochranu rastlín spôsobom, ktorý neuškodí producentom v rastlinnej výrobe.“

Jozef MARKOVIČ, podpredseda, Slovenská rastlinolekárska spoločnosť:

„Zníženiu používania prípravkov na ochranu rastlín sa nevyhneme. V akom rozsahu to bude, to je už otázka pre Európsku komisiu. Podstatu ale vidím v tom, že obmedzenie využívania prípravkov obmedzí napríklad produkciu zeleniny. Kľúčové bude, aby sme boli pripravení na kontrolu dovážanej produkcie. Jednoznačne sa musia sprísniť požiadavky na importované komodity.“

Peter HORVÁTH, prezident, Slovenská zeleninárska únia:

„Prijatie týchto opatrení bude mať za následok zníženie domácej produkcie a otvorenie priestoru pre dovoz zeleniny z tretích krajín. Musíme sa teda zamerať na kvalitu dovážanej produkcie. Z môjho pohľadu musí nastať rovnováha medzi ochranou zdravia, ochranou životného prostredia a ekonomikou producentov používajúcich tieto prípravky. Uvedomujeme si, že najmä v prípade zeleniny je problematika využívania chemických ochranných prostriedkov veľmi citlivá, pretože ju často konzumujeme v čerstvom stave. Z nášho pohľadu sú ale akékoľvek obavy o zdravotnú nezávadnosť našich produktov zbytočné. Domáca produkcia je starostlivo kontrolovaná. Z nášho pohľadu by sme skôr uvítali rozšírenie portfólia dostupných prípravkov na slovenskom trhu o tie, ktoré používajú naši kolegovia v Európskej únii.“

Juraj VARÍNSKY, samostatný vedecký pracovník, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen:

„V lesoch používame prípravky na ochranu rastlín len v krajných situáciách, keď dôjde ku kalamitnému premnoženiu škodcov. Pestovanie lesného sadbového materiálu, ktoré sa dá porovnať s poľnohospodárskou výrobou, je realizované na veľmi nízkej výmere. V rámci celého Slovenska môžeme hovoriť o ploche do tisíc hektárov. V posledných desiatich rokoch sa sortiment chemických prípravkov, ktoré môžeme použiť v našich lesoch, neuveriteľne zúžil. Samozrejme, obavy z pripravovaného nariadenia pociťujú aj lesníci. Nedajú sa ale v žiadnom prípade vyčísliť tak, ako straty pri produkcií potravín."

Jozef ŠIPEK, vedúci organizačnej zložky, Dow Agro-Sciences, s. r. o. - organizačná zložka:

„Mám dojem, že niektoré rozhodnutia Európskej komisie majú skôr politický než odborný základ. Viď názor, že všetko, čo je chemicky ošetrované alebo prihnojované anorganickými hnojivami, je nezdravé. Všetci chceme žiť zdravo a v zdravom prostredí. Renomovaní producenti chemických prípravkov vynakladajú veľké finančné prostriedky na výskum a vývoj, aby pesticídy boli bezpečné pre človeka a priateľské k prostrediu, v ktorom žije. Medzi najdôležitejšie priority týchto spoločností patrí kontrola účinných látok, a to z pohľadu ich „osudu a správania sa v prostredí“. Žijeme v období, kedy už sú potraviny strategickou komoditou a v tejto súvislosti si myslím, že nasýtenie ľudskej populácie nezabezpečia tzv. biopotraviny.

Môžeme si položiť otázku, a aj ju pomerne ľahko zodpovedať, či je lepšie mať pod kontrolou chemické látky, ktorých osud a správanie sa v prostredí poznáme - pričom sú k dispozícii štúdie, ktoré dokazujú ich rozpad na jednotlivé metabolity a teda ich degradáciu - alebo mať produkciu, ktorá je napadnutá rôznymi škodlivými činiteľmi - najmä hubami. Následne sa v takto napadnutej produkcii vytvárajú mykotoxíny, ktoré sú pre človeka jedovaté.

Ďalším veľkým paradoxom v Európskej únii je skutočnosť reštrikcií mnohých účinných látok na základe tzv. cut-off kritérií (nie sú ešte jednoznačne a objektívne zadefinované) pre použitie v poľnohospodárstve a na druhej strane si ctíme pravidlá voľného obchodu bez dostatočnej kontroly dovážaných potravín, hlavne zeleniny a ovocia. V tomto prípade je ochrana spotrebiteľa (Európana) omnoho menšia ako v prípade výroby domácej, kvalitnej a kontrolovanej produkcie.
Pripravil: Juraj Huba
(Roľnícke noviny, č. 20, 16. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >CLAAS XERION TRAC VC ORIGINAL VIDEO SUPER...!!!
John Deere 9530

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten