Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

náboj na koleso na zetor
náboj na koleso na zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2012-12-20
predám kompletné kolesá nafúkané na Zetor Super 50
predám kompletné kolesá nafúkané na Zetor Super 50
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-05-06
Lis Internacional
Lis Internacional
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-04-19

OECD očakáva obdobie vysokých cien potravín PDF Tlačiť Email
Už niekoľko mesiacov trvá obdobie neustáleho zvyšovania cien potravín. Obchody to robia niekedy nenápadne, ceny zvyšujú postupne počas jedného - dvoch týždňov, no sú prípady, kedy ceny nekompromisne rastú každý druhý deň. Ekonómovia poľnohospodárstva a potravinárstva prízvukujú, že súčasné zvyšovanie cien potravín súvisí s dvomi základnými motívmi. Niektorí z nich hovoria o krátkodobosti a dlhodobosti. Zdôrazňujú preto krátkodobý (alebo prechodný) a dlhodobý motív. Ten prechodný v sebe zahŕňa fakt, že v posledných rokoch v mnohých krajinách museli zaknihovať slabšiu úrodu poľnohospodárskych komodít. V dôsledku toho bolo, samozrejme, vyrobené menšie množstvo potravín.

Žiaľ, toto obdobie nikdy nemožno časovo prísne ohraničiť, veď nikto z nás vopred nevie, ako sa zachová príroda a klíma v nasledujúcich mesiacoch i rokoch, ako ovplyvnia úrodu. Podľa ekonómov druhým motívom, tzv. dlhodobým ukazovateľom ohľadne zvyšovania cien potravín, je neustále rastúca spotreba v rozvojových krajinách. Treba podčiarknuť, že enormne stúpla najmä v Číne a Indii.

Mnoho, v minulosti „potápajúcich a trápiacich sa krajín“ sa ekonomicky oživuje. Zvyšuje to príjmy obyvateľstva, čo znamená aj vyššiu spotrebu potravín. Za tzv. dlhodobý motív (faktor) sa považuje aj rozvíjajúci sa moderný trend v poľnohospodárskej a ekonomickej oblasti - výroba biopalív. Podľa odborníkov sa totiž jednoznačne zvyšuje dopyt po repke a kukurici - surovinách na výrobu energie. EÚ je pripravená túto poľnohospodársku činnosť v nasledujúcich rokoch efektívne podporovať.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu (OECD) vo svojej správe zdôrazňuje, že výroba potravín vo svete je dostačujúca. Iné už je to, ako sa produkty výroby z pohľadu spotreby prerozdeľujú. Pre mnohých sa totiž stávajú nedostupnými kvôli cenám. Tento neúprosný fakt platí predovšetkým v niektorých krajinách Afriky.

Aj v Európe sú medzi jednotlivými štátmi neraz veľké rozdiely, no vo všeobecnosti sú obyvatelia schopní zaplatiť aj viac. Ekonómovia predpokladajú, že spoločný európsky poľnohospodársky a potravinový trh sa bude postupne vyrovnávať, čo by sa malo prejaviť aj na cenovom vývoji agrárnych výrobkov.

Východná oblasť Európy by mala byť časom ekonomicky dosť silná na to, aby sa príjmami dokázala priblížiť k „starším“ členom EÚ. To by bol patričný odrazový mostík k stenčovaniu rozdielov v podiele výdavkov za potraviny medzi západom a východom.

Určite sa vynára otázka, či sa trend poľnohospodárskej výroby v nasledujúcich rokoch nebude nebezpečne sústreďovať na ekonomickú zložku, teda na to, aby sa vyrábali najmä suroviny napríklad na produkciu energie. Odborníci prízvukujú, že dôležitú úlohu pri tom majú zohrávať agrárni politici, ktorí v prípade potreby budú musieť nekompromisne zasiahnuť do výrobného procesu a jednotne určovať, čo spoločný európsky (no zároveň aj svetový) poľnohospodársky a potravinový trh potrebuje a bude potrebovať.

OECD odhaduje, že potraviny v najbližšom období jedného až dvoch rokov môžu byť drahšie o 15 až 40 percent. Toto má byť obdobím mimoriadne vysokých cien, neskôr má nasledovať pokles, avšak omnoho menej výrazný ako predchádzajúce zvyšovanie.
Béla Susla
(Roľnícke noviny, č. 20, 16. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor Tractor Original Video...
zetor

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten