Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
hladam
( / Rastlinná výroba)
2008-12-26
Predám ZETOR 8111
Predám ZETOR 8111
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2010-10-12
noimage
predaj obilia
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2009-07-22

Rovnaký meter na všetkých PDF Tlačiť Email
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude presadzovať rozvojovú agrárnu politiku a naďalej sa mieni podieľať na riešení otázok, súvisiacich s usmerňovaním agropotravinárskeho trhu a tvorbou podnikateľského prostredia. BRATISLAVA. „Priestor na spoluprácu vidíme v zamestnávateľských organizáciách i na pôde Národného hospodárskeho a sociálneho výboru. V týchto zoskupeniach mienime hľadať podporu pri presadzovaní takých úprav legislatívy, ktoré pomôžu zvýšiť atraktívnosť agrárneho odvetvia v očiach mladých ľudí a prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia. V niektorých prípadoch sú totiž naše národné rámce prísnejšie ako európske, čo na spoločnom trhu znevýhodňuje domácich podnikateľov,“ povedal predseda komory Milan Semančík.

Diskusie medzi roľníkmi aj naďalej vzbudzuje otázka dane z pozemkov. Podľa výberového zisťovania SPPK sa jej úroveň v tomto roku opäť zvýšila, hoci jednotlivé obecné a mestské zastupiteľstvá k nej pristupovali diferencovane. K nárastu došlo aj u dane z nehnuteľností, takže prakticky všetky samosprávne organizácie volajú po úprave jej legislatívneho rámca.

„Dlhodobým cieľom komory zostáva úplné zrušenie dane z pozemkov. V krajnom prípade sme aj za riešenie vo viacerých etapách, ale počas žiadnej z nich by nemalo dochádzať k takým veľkým regionálnym rozdielom, akých sme svedkami doteraz,“ uviedol M. Semančík

Z návrhu zmien agrárnej politiky EÚ vyplýva, že Európska komisia to myslí vážne so škrtmi podpôr pre väčšie podnikateľské subjekty. Z pohľadu tzv. zdravotnej prehliadky reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky bude teda tento bod jedným z kľúčových pre našich podnikateľov na pôde.

„Nemáme dôvod meniť svoje stanovisko. Sme proti akejkoľvek forme diskriminácie podnikateľov a táto by bola viac ako zjavná,“ zdôraznil M. Semančík. Zároveň vyjadril nádej, že proti tomuto návrhu budú vystupovať samosprávni i rezortní predstavitelia z krajín, kde by jeho uplatnenie výrazne „zoštíhlilo“ výšku priamych platieb.

Podľa Dušana Janíčka, predsedu Únie podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku, producenti potravín trvajú na tom, aby aj dovážaný tovar spĺňal rovnaké parametre z hľadiska hygieny, zdravotnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia, aké sú kladené na domácich producentov. Z toho by mala vychádzať aj kontrola potravinárskeho importu, dodržiavanie zásad prepravy a predaja výrobkov, aplikácia zákonov či priority pri sledovaní rizík a nebezpečných látok.

„Prechod na euro niektoré veci uľahčí, no platí to aj o importe potravín z krajín európskej menovej zóny,“ konštatoval D. Janíček. Preto podľa neho nemožno vylúčiť, že tento aspekt zvýši tlak na domácich producentov. Niektorí ekonómovia očakávajú aj možnosť rýchlejšieho cenového približovania potravín s ostatnými štátmi, využívajúcimi spoločnú menu. „Kúpyschopnosť obyvateľstva však v týchto procesoch takisto zohrá dôležitú úlohu,“ dodal Dušan Janíček.
Ivan Javor
(Roľnícke noviny, č. 21, 23. mája 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor 7341
Claas Quadrant 5700

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten