Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  8 Hostí

   Návštevy včera: 245
   Dnes: 202
   Za mesiac: 3224
   Celkom: 352845

2006 JCB 8045 Midi bager
2006 JCB 8045 Midi bager
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-06-08
Rozmetadlo Warfama N-266
Rozmetadlo Warfama N-266
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-12-12
noimage
Predaj kalerábu gigant neskorý
( / Rastlinná výroba)
2008-12-04

Štátna pomoc už nepôjde priamo roľníkom PDF Tlačiť Email
BRATISLAVA - V uplynulom týždni vládny kabinet schválil Nariadenie vlády SR o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktorým sa upravujú niektoré podporné opatrenia v pôdohospodárstve formou dotácií a subvencovaných služieb a tovarov. Od 15. augusta, kedy toto nariadenie nadobudlo účinnosť, budú môcť poľnohospodári konečne žiadať o tzv. štátnu pomoc. To znamená napríklad o dotácie na zabezpečenie účasti na výstavách, o dotácie na kontrolu úžitkovosti, o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov či o dotáciu na úhradu strát spôsobených prírodnými katastrofami. Avšak vzhľadom na nové pravidlá Európskej únie v oblasti štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve, ktoré nadobudli účinnosť koncom roku 2006, dochádza v tejto oblasti k niektorým zásadným zmenám. Jednou z nich je to, že podpory sa nebudú poskytovať priamo poľnohospodárom, ale nepriamo, prostredníctvom subvencovaných služieb a tovarov, čiže cez tretiu osobu. Týka sa to spomenutých dotácií na účasť na výstave, kontroly úžitkovosti i likvidácie kadáverov. Netýka sa to však kompenzačných platieb za škody spôsosobené nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, či kompenzácie nákladov na prevenciu a eradikáciu ochorení zvierat a rastlín alebo zamorenia škodcami. Ďalším novým prvkom nariadenia vlády je tzv. motivačný prvok, ktorého zmyslom je uhrádzať poľnohospodárovi len tie náklady, ktoré vznikli po prijatí žiadosti, jej posúdení, schválení a podpísaní zmluvy. V praxi to znamená, že dotácie sa už nemôžu vyplácať spätne, ako to bolo doteraz. Týka sa to, pravdaže, aj tohto roku, takže ak chcel niekto žiadať podporu na niečo, čo sa takpovediac stalo do 15. augusta, peniaze nedostane. Z toho zároveň vyplýva, že ak má mať toto nariadenie pre poľnohospodárov nejaký „význam“, malo by v budúcnosti platiť už od začiatku roku, a nie až od 15. augusta... Podľa uvedeného nariadenia možno požiadať aj o dotácie na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat, o dotáciu na zvýšenie kvality odstavčiat, ako aj o dotáciu na včelstvá. Tieto podpory sa pritom budú vyplácať podľa schémy de minimis, teda priamo chovateľovi. Ide o sumu vo výške 3-tisíc eur na príjemcu počas akéhokoľvek trojročného obdobia. Komisia sa však v súčasnosti zaoberá návrhom, podľa ktorého by sa táto suma mala zvýšiť na 6-tisíc eur. Na tituly zahrnuté v uvedenom vládnom nariadení je v tomto roku vyčlenených 80-90 miliónov korún, pričom celková suma štátnej pomoci predstavuje zhruba 380 miliónov korún. Roman Turčan (Roľnícke noviny, č. 33, 17. augusta 2007)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >John Deere robottractor
Zetor 8145

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten