Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  1 Hosť

   Návštevy včera: 263
   Dnes: 203
   Za mesiac: 3689
   Celkom: 451751

noimage
poľnohosp.stroje
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2010-07-19
noimage
predám pluh 7PHX-30
( / Mechanizácia)
2010-06-20
Å¡títky oznaÄenia na Zetor
štítky označenia na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-08-05

Európsky parlament podporuje mladých PDF Tlačiť Email
V súčasnom období si celá Európska únia, s výnimkou Slovenska, uvedomuje dôležitosť udržania, respektíve pritiahnutia mladých ľudí na vidiek, pretože vidiecka populácia starne a počet obyvateľstva žijúceho v dedinách rapídne klesá. Viac než polovicu európskych fariem vlastnia osoby nad 55 rokov, podiel mladých farmárov do 38 rokov predstavuje iba 8 percent z celkového počtu farmárov. Tento negatívny trend si uvedomili aj poslanci Európskeho parlamentu na júnovom plenárnom zasadnutí. Navrhli prijatie opatrení, ktoré dokážu tento negatívny trend zastaviť a zatraktívniť poľnohospodárstvo pre mladých ľudí.

Podľa europoslancov by sa mali navrhované opatrenia v rámci prebiehajúcej zdravotnej kontroly zapracovať do pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Pôjde zrejme o podporu naštartovania činnosti mladých farmárov v záujme zamedzenia ich zadĺženia, ako aj účinného vyriešenia prevodu fariem pri skorom odchode do dôchodku.

Podľa predkladateľa návrhu, talianskeho europoslanca Donata Tommasa Veraldiho, mladí farmári hospodária oveľa rentabilnejšie, hľadajú nové modernejšie riešenia, ktoré napomáhajú lepšiemu prispôsobeniu meniacim sa podmienkam trhu, k zvýšeniu pridanej hodnoty produkcie, ale aj k zavádzaniu metód šetrných k životnému prostrediu. Jednou z priorít SPP by preto mala byť generačná výmena a odstránenie prekážok úspešného podnikania pre mladých ľudí.

Podľa odhlasovaného dokumentu europoslanci odporúčajú zvýšiť hornú hranicu príspevku na začiatok činnosti, ktorá je v súčasnosti na úrovni 55-tisíc eur, predĺžiť lehotu po začatí činnosti na dosiahnutie súladu s predpismi z doterajších troch na päť rokov, začleniť podporu mladých farmárov v rámci rozvoja vidieka do záväzných opatrení členských štátov, poskytnúť podporu aj pri zakladaní spoločností, zjednodušiť administratívne postupy pri zakladaní novej farmy, respektíve pri jej preberaní či odovzdávaní inému farmárovi, vytvoriť zvláštne rezervné fondy, ktoré by farmárom pomohli prekonať nepredvídané udalosti po vstupe do podnikania, napríklad živelné pohromy ohrozujúce úrodu či neočakávané prudké zvýšenie nákladov, ako aj prioritne podporiť začiatok činnosti mladých farmárov v znevýhodnených oblastiach.

Dnes mladí farmári pre nedostatok finančných prostriedkov alebo pre vysokú mieru zadĺženia majú iba malú šancu obstáť v tvrdej konkurencii. Europoslanci sa preto obracajú na Európsku komisiu ako aj na členské štáty, aby sa snažili riešiť ich problémy aj formou zvýhodnených úverov a daňových úľav.
(Prevzaté z webovej stránky Asociácie súkromného poľnohospodárstva ČR.)
(Roľnícke noviny, č. 32, 8. augusta 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor 25 H sadař
Big Bud 747. World's biggest tractor

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten