Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  1 Hosť

   Návštevy včera: 263
   Dnes: 203
   Za mesiac: 3689
   Celkom: 451751

noimage
Predaj póru
( / Rastlinná výroba)
2010-11-09
poloosy na zetor super 35 a 50
poloosy na zetor super 35 a 50
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2012-07-13
TRAKTOR
TRAKTOR
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2008-08-22

Na dlhých tratiach sa lepšie beží v skupine ako osamote PDF Tlačiť Email
Pred časom sme písali o súčasných aktivitách potravinárov na Slovensku. Na ich postoj k zvyšovaniu cien potravinárskych výrobkov, ako i k verejnej informačnej kampani o zdravom životnom Štýle, sme sa tentoraz spýtali Jarmily HALCAŠOVEj, riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska (PKS).

V parlamente bol schválený vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch s účinnosťou od l. januára 2009. Aký je postoj PKS k tomuto zákonu? Pomôže členom komory pri vyjednávaní o cenách a podmienkach dodávok tovaru do veľkých obchodných systémov? „Treba pripomenúť, že PKS prijatie tohto zákona neiniciovala a naše pripomienky k návrhu pripravovaného zákona neboli v plnej miere akceptované. Vieme, že samotný zákon nie je ideálnym riešením. Nakoľko bude účinný, to bude v mnohom závisieť aj od MP SR, ako sa vysporiada s právomocami v oblasti kontroly poskytnutými týmto zákonom. Zákon o neprimeraných podmienkach vstúpi do platnosti od nového roku, avšak registrujeme úsilie obchodníkov spochybniť opodstatnenosť prijatia tohto zákona na európskej úrovni. Pritom niektoré obchodné systémy žiadajú od dodávateľov, aby deklarovali, že doterajšie obchodné vzťahy boli založené na princípe dobrovoľnosti a vzájomnej výhodnosti, čím chcú rovnako spochybniť opodstatnenosť zákona.

Problémy obchodných vzťahov rieši legislatíva napríklad aj v Maďarsku, Českej republike, vo Francúzsku a v Španielsku. Nevyvážené vzťahy a neférové praktiky obchodných systémov totiž nie sú jedinečné len pre SR a vo väčšej či menšej miere jestvujú v celej EÚ. V októbri 2007 poslanci Európskeho parlamentu iniciovali prijatie písomného vyhlásenia o vyšetrovaní a náprave zneužitia moci veľkými supermarketmi, pôsobiacimi v EÚ. Písomné vyhlásenie bolo podpísané nadpolovičnou väčšinou europoslancov, a na konci januára 2008 vstúpilo do platnosti. Na jeho základe bude musieť komisia preveriť dôsledky koncentrácie maloobchodného odvetvia v EÚ na malé podniky, dodávateľov, zamestnancov a spotrebiteľov.

V ďalšom kroku bude musieť komisia navrhnúť vhodné opatrenia, vrátane nariadenia.
Slovenskú republiku nemožno vytrhnúť z kontextu EÚ a zo svetového obchodu. SR je členským štátom EÚ s otvorenými hranicami, kde sa v rámci primárneho práva uplatňuje princíp voľného pohybu tovaru. Sme príliš malá krajina na to, aby sme mohli ovplyvňovať ceny surovín. Práve naopak, ceny potravín na Slovensku závisia od svetových cien a iných faktorov.

Môžeme hovoriť najmä o cenách energií a poľnohospodárskych surovín.

Ceny poľnohospodárskych surovín v priebehu posledného roka stúpli v priemere o takmer 14 percent, pričom najmarkantnejší bol rast cien obilnín a olejnín. Dôvody zvyšovania komoditných cien boli multifaktorálne a okrem iného zahŕňali nepriaznivé klimatické podmienky, rast životnej úrovne a s tým súvisiaci zvýšený dopyt po potravinách a surovinách v tzv. tretích krajinách, ako je najmä Čína a India, rekordne nízke zásoby obilia, štrukturálne zmeny v ponuke a dopyte, zmenu kurzu amerického dolára voči euru, produkciu biopalív a v neposlednom rade aj špekulácie s obilninami.

Nárast cien potravín nepovažujeme za dočasný jav. Možno predpokladať, že sa budú aj znižovať, avšak už nie na pôvodnú úroveň. Chcem však zdôrazniť, že potravinárske spoločnosti, združené v PKS, pristupujú k tvorbe cien potravín zodpovedne a pri cenotvorbe zohľadňujú najmä oprávnené náklady a primeraný zisk.“

Aké sú vzťahy PKS a SPPK, ktorá takisto združuje časť potravinárskych firiem? Má podlá vášho názoru opodstatnenie existencia dvoch potravinárskych komôr?

„Určovanie všeobecne záväznými predpismi, kto s kým má spolupracovať v prípade profesijných združení, ktoré fungujú na báze samofinancovania, vnímam ako nedemokratické a hlavne neefektívne. Odhliadnuc od SPPK a PKS, v SR pôsobí mnoho ďalších profesijných zväzov a združení podobného zamerania. Je na jednotlivých členoch konkrétnej dobrovoľnej organizácie, aby posudzovali opodstatnenosť jej existencie. V súčasnosti vnímam vzťahy
SPPK a PKS ako vyvážené a partnerské. Je dobré, že v rámci spolupráce dokážeme hľadať spoločné témy, respektíve problémy potravinárskeho priemyslu, a ich riešenia.“

V poslednom období sme zaznamenali aktivity členov PKS v oblasti dobrovoľného nutričného označovania výrobkov, v samoregulácii reklamy na potraviny a nápoje a vo vzdelávaní verejnosti o zdravom životnom štýle. Dá sa už hovoriť o konkrétnom, hmatateľnom prínose týchto aktivít?

„Jedna z prioritných činností PKS spočíva v komunikácii s verejnosťou v otázkach zdravého životného štýlu. Problém nadváhy a obezity je celospoločenskou témou a denne sa o ňom komunikuje na každej úrovni. Počet ľudí s nadváhou a obezitou sa celosvetovo priblížil k počtu podvyživených ľudí v najchudobnejších krajinách. Problém nedostatočnej výživy z predchádzajúceho obdobia bol vyriešený a na scénu vstúpila obezita. Nadváha a obezita sú jednou z hlavných príčin šírenia civilizačných, respektíve tzv. neprenosných ochorení.

Príčinu vidíme v zmene životného štýlu, vo všeobecnom poklese fyzickej aktivity, v rozšírení pasívnych foriem trávenia voľného času a s tým súvisiacich nezdravých výživových návykoch. My neveríme na zázračné diéty s výsledkom „rýchlo a bez námahy“. Riešenie vidíme v podpore dlhodobých zmien - v prechode k modernejšiemu spôsobu života a stravovania, ale aj v podpore a propagácii tradičných aktivít, ako napríklad turistiky. Je to beh na dlhé trate, kde výsledky nemožno dosiahnuť v krátkom časovom období.

Potravinárske firmy, združené v PKS, sa vybrali cestou spolupráce s ostatnými inštitúciami, vrátane štátnej správy, pri propagácii zdravého životného štýlu, fyzickej aktivity a vyváženej stravy. PKS sa aktívne zapojila do implementácie dobrovoľnej iniciatívy potravinárskeho priemyslu, ktorou je dobrovoľné nutrične označovanie potravín GDA (z anglického spojenia Guideline Daily Amounts).

Aj na Slovensku si spotrebitelia začínajú zvykať, že v označení potravín je na prednej etikete uvedená informácia o energetickej hodnote jednej porcie a jej percentuálny podiel na odporúčanom dennom energetickom príjme. Na zadnej etikete je prehľadne vyznačené množstvo energie výrobku, vrátane najdôležitejších živín, ako sú bielkoviny, sacharidy, tuky, vláknina a soľ v 100 gramoch (alebo v sto mililitroch) a v jednej porcii spolu s informáciou o odporúčanom dennom množstve týchto živín.

Touto cestou chcem poďakovať ministerke pôdohospodárstva SR Zdenke Kramplovej za verejnú podporu tejto aktivity. Pre nás je to povzbudenie a impulz do ďalších dní. Možno by som mala ešte spomenúť ďalšiu dobrovoľnú iniciatívu - príspevok CIAA do EÚ platformy pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie. Projekt Verejná informačná kampaň o zdravom životnom štýle bude realizovaný vo všetkých členských štátoch EÚ. Slovenská republika bola spolu s ďalšími štyrmi členskými štátmi zapojená do pilotného projektu. Nás skutočne teší, že aktivity, zamerané na verejné zdravie a zdravý životný štýl, podporujú aj predstavitelia vlády. Potravinári chcú byť súčasťou riešení, lebo spoločným úsilím možno dosiahnuť lepšie výsledky. Na dlhých tratiach sa vždy lepšie beží v skupine ako osamotenému bežcovi.“
Patrícia Dolešová
(Roľnícke noviny, č. 32, 8. augusta 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >claas jaguar 850
LS2008 720p video

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten