Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

kapota na Zetor 6911
kapota na Zetor 6911
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-08-26
noimage
predám pšenicu a jačmeň
( / Rastlinná výroba)
2009-10-08
disky
disky
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-10-18

Očakávame oživenie PDF Tlačiť Email
V nitrianskom Agroinštitúte sa 8. apríla stretli podnikateľské subjekty združené v Zemiakarskom zväze SR. Na rokovaní sa zaoberali súčasnou situáciou v tomto odvetví. Minulý rok sa Európa niesla v duchu nadúrody zemiakov, s výnimkou Poľska, kde potenciál produkcie ovplyvnili letné suchá. Hlavné európske zemiakarske krajiny ako Holandsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia a Francúzsko, vyrobili 30 miliónov ton zemiakov z celkovej európskej produkcie asi 60 miliónov ton.

Predpokladá sa, že ani v tomto roku sa plochy výrazne meniť nebudú. Pokiaľ ide o SR, v roku 2009 máme vo výrobe zemiakov predpoklady na udržanie stabilnej situácie zhruba na úrovni posledných dvoch rokov.


Problémov je viac

„Svoju úlohu zohráva fakt, že pestovanie zemiakov v našej republike nie je napojené na spracovateľský sektor, a v posledných rokoch prešlo zásadnou transformáciou, vrátane výraznej redukcie plôch. Jej výsledkom je rad silných výrobcov a baliarní napojených na odbytovú sieť, ktorí dokážu odolávať tlaku ostatných štátov EÚ a umiestňovať svoju produkciu aj na okolitých trhoch,“ uviedol Ing. Viliam Bezák, predseda Zemiakarskeho zväzu SR.

Problémom domácej výroby naďalej zostáva objem a kvalita výroby zemiakového sadiva (je to základný intenzifikačný výrobný faktor, vlani sa v SR vyrábalo len na 800 hektároch), a najmä v menších podnikoch nedostatočná technologická vybavenosť (pozberová úprava a sklady), ktorá sa premieta hlavne do problémov pri finalizovaní výroby do podoby hotového produktu pre obchodné systémy. Takáto produkcia sa potom často za nízke ceny vyváža ako náhrada a dováža sa finalizovaná produkcia. V. Bezák zdôraznil potrebu hľadať cesty, ako sa presadiť pri realizácii dorobeného zemiakového sadiva, čo sa pri znížených množiteľských plochách dá iba prostredníctvom kvality.

V minulom roku došlo k ďalšiemu poklesu pestovateľských plôch konzumných zemiakov na 13 500 hektárov, tento pokles bol hlavne v kategórii malých pestovateľov. Celková výroba predstavovala okolo 270-tisíc ton, čiže zhruba 80 percent potreby Slovenska. „Podľa prvých odhadov pre tento rok nepredpokladáme pokles veľkopestovateľských plôch, naopak, súdiac podľa dobrého odbytu sadiva možno očakávať určité oživenie záujmu o pestovanie u malých pestovateľov,“ konštatoval Viliam Bezák.

Pestovateľské náklady sa pohybujú zhruba od 0,13 do 0,18 eura (od 4 do 5,50 korún) na kilogram, výrazne sa navyšujú u väčších výrobcov, cena na balenie, uskladnenie, expedíciu, dopravu činí okolo koruny. Náklady na pestovanie na hektár vychádzajú od 3986,7 do 5980 eur (120 do 180-tisíc korún).


Predpoklady máme

Na Slovensku je dnes okolo 60 veľkých pestovateľov zemiakov a 200 malých, trhovo zaujímavých pestovateľov, s výmerou nad 0,5 hektára. Až 90 percent obchodu so zemiakmi sa realizuje cez obchodné reťazce.

„Zatiaľ máme predpoklady na udržanie stabilného trhu minimálne na úrovni roku 2008, avšak aby sme predišli problémom, treba, aby sme urýchlene organizovali a dostali sa na európsku úroveň,“ povedal predseda Zemiakarskeho zväzu SR.
Renáta Chosraviová
(Roľnícke noviny, č. 16, 17. apríla 2009)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >



Power Zetor - MyVideo
john deere video 2 power!!!

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten