Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

predám motor 4701 v perfektnom stave
predám motor 4701 v perfektnom stave
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-05-06
diely do prevodoviek na Zetor
diely do prevodoviek na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2012-12-20
noimage
kapusta neskorá presada
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2012-05-16

Záujem o obilniny dvíha nákupné ceny PDF Tlačiť Email
V júli mala ponuka potravinárskych obilnín bežný rozsah. Napriek tomu, že bolo tesne pred koncom žatvy, odbyt obilnín na potravinárske účely bol veľmi aktívny a rýchlo sa míňali na trhu. Zvýšený záujem o potravinárske obilniny zo strany domácich a najmä zahraničných obchodníkov dvíhal ich ceny na trhu. Podľa Dispečingu RPPK v SR k 13. augustu tohto roku dosiahla produkcia hustosiatych obilnín od začiatku žatvy 2,3 milióna ton a je vyššia o 8,3 percenta oproti definitívnym údajom o produkcii v roku 2006. Z celkovej osiatej plochy bolo pozberaných 98,2 percenta obilnín. Objemy nakúpených obilnín vo vybranej vzorke respondentov PPA-ATIS boli počas júla 2007 vyššie oproti nákupom v júni, a to: pri potravinárskej pšenici spolu (E, A, B, P) až 2,5-násobne, pri tvrdej pšenici o 77,5 percenta a pri potravinárskej raži (A a B) o 131,2 percenta. Priemerné nákupné ceny potravinárskych obilnín (pšenica, raž a pšenica tvrdá) sa oproti júnu tohto roka vyvíjali rozdielne. Vzrástli nákupné ceny potravinárskej pšenice (E) a (B), a to o 6 a 3,6 percenta. Tona potravinárskej pšenice (E) sa predávala za priemernú cenu 5 182 Sk a potravinárskej pšenice (B) po4 858Sk.

Opačný vývoj sme zaznamenali pri priemerných cenách potravinárskej pšenice (A) a tvrdej pšenice, ktoré oslabením o 3,1 a 15,2 percenta (-154 Sk/t a -929 Sk/t) klesli na úroveň 4 836 a 5 188 Sk/t. Rovnako sa vyvíjali aj nákupné ceny potravinárskej raže. Priemerné ceny potravinárskej raže (A a B) a (A) sa oproti júnu tohto roka oslabili o 2,5 a 1,8 percenta, to je o 140 a 101 Sk/t a dostali sa tak na úroveň 5 493 a 5 546 Sk/t. Priemerná nákupná cena od producentov potravinárskej pšenice (E, A, B, P) sa takmer nezmenila a záujemcovia nakupovali tonu v priemere po 4 872 Sk.

Priemerné nákupné ceny potravinárskych obilnín medziročne rapídne vzrástli, a to od 34,5 do 54,5 percenta. Oproti rovnakému obdobiu roka 2006 sa posilnili: pri potravinárskej pšenici (E, A, B, P) o 39,4 percenta, čo predstavuje medziročný nárast ceny o 1 376 Sk/t, pri potravinárskej pšenici (E) o 37,3 percenta, to je o 1 407 Sk/t, pri potravinárskej pšenici (A) o 38,9 percenta (1 355 Sk/t), pri potravinárskej pšenici (B) o 38,5 percenta, čo je nárast 1 350 Sk/t. Rovnako sa vyvíjala aj NC tvrdej pšenice, pri ktorej bol medziročný nárast o 1 330 Sk/t, respektíve o 34,5 percenta. Najväčšie, až 54,5 a 54,3-percentné, medziročne zvýšenie ceny sme zaznamenali pri potravinárskej raži (A) a (A a B), ktorú v júli tohto roka spracovatelia a obchodníci nakupovali až o 1 957 a 1 934 Sk/t drahšie ako v rovnakom období roka 2006.

V auguste tohto roka očakávame len mierny nárast nákupných cien potravinárskych obilnín.


ZDRAŽELI AJ KŔMNE ZRNINY

V júli tohto roka sa priemerné nákupné ceny kŕmnych obilnín (pšenica a jačmeň) oproti júnu posilnili. Priemerná NC kŕmnej pšenice stúpla o 0,6 percenta (26 Sk/t) a záujemcovia ju nakupovali v priemere po 4 388 Sk/t. V júli tohto roka bola priemerná nákupná cena kŕmneho jačmeňa na úrovni 4 530 Sk/t a oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástla o 10,6 percenta (434 Sk/t).

V júli mala ponuka kŕmnych obilnín bežný rozsah. Ich odbyt bol plynulý. Zvýšený dopyt bol najmä po pšenici na kŕmne účely. Objemy nakúpených kŕmnych obilnín boli počas júla 2007 oproti nákupom v júni tohto roka až sedemnásobné vyššie pri pšenici aj pri jačmeni.

Priemerné nákupné ceny kŕmnych obilnín sa medziročne posilnili, a to až o 53,2 percenta (1 524 Sk/t) pri kŕmnej pšenici a takmer o 50 percent pri kŕmnom jačmeni, čo predstavuje medziročný nárast ceny o 1 509 Sk/t. V rovnakom období minulého roka sa kŕmna pšenica od producentov nakupovala v priemere po 2 864 Sk/t a kŕmny jačmeň po 3 021 Sk/t. Očakávame, že priemerné nákupné ceny obilnín na kŕmne účely aj v auguste tohto roka budú naďalej stúpať.
Ing. Anna Omelková, PPA-ATIS
(Roľnícke noviny, č. 34, 24. augusta 2007)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Claas Mähdrescher Versand
john deere walking tractor

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten