Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  8 Hostí

   Návštevy včera: 285
   Dnes: 14
   Za mesiac: 5988
   Celkom: 377936

noimage
pšenica, kukurica a slnečnica
( / Rastlinná výroba)
2012-06-04
pneu 16,9 - 28 na Zetor
pneu 16,9 - 28 na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-07-15
noimage
Kúpim pšenicu,jačmeň
(Živočíšna výroba / Krmivá)
2010-06-04

Energetické druhy plodín PDF Tlačiť Email
Globalizácia v Európe sa prejavuje v poľnohospodárskej politike nárastom nadbytočných plôch poľnohospodárskej pôdy. Tak je to najmä v novších členských krajinách Európskej únie, kde sú poľnohospodári nižšími dotáciami a zákazmi nútení k tomu, aby nepestovali cukrovú repu, zeleninu, krmoviny ani iné agrárne komodity.

Závislosť Európy od palivových surovín - ropy a plynu, väčšinou z dovozu, nasmerovalo ekonómov k riešeniu potrieb energií členských štátov prostredníctvom využitia druhotných obnoviteľných zdrojov.

Stavba vodných elektrární je však už vo väčšom meradle nereálna. Využitie veternej a geotermálnej energie má zase regionálny charakter. Atómové elektrárne narážajú na odpor ochrancov životného prostredia. A tak sa pretláča myšlienka využiť na výrobu elektrickej energie energetické rastliny. Najväčším problémom je ale vysoká cena väčšiny zdrojov bio-masy schopných nahradiť deriváty fosílnych palív.

Aby bola produkcia biomasy efektívna, mala by byť ekonomicky zisková, sociálne prijateľná a pre rozvoj vidieka a ochranu prírody prínosná. Najväčším nebezpečenstvom, ktoré v tejto problematike hrozí, je pestovanie energetických plodín na najúrodnejších pôdach a nerešpektovanie odporúčania prednostne ich umiestniť na marginálnych, menej úrodných pozemkoch. V tomto bude zrejme nápomocná účelová kategorizácia poľnohospodárskych pozemkov, ktorá zosúladí záujem o lacné potraviny s potrebou efektívne hospodáriť na pôde.

Dreviny alebo byliny

Energetické plodiny majú charakter drevín alebo bylín. Známe sú plantáže rýchlo rastúcich drevín, rozšírené najmä v zahraničí, ktoré sa postupne začínajú pestovať aj na Slovensku. Menej obľúbené sú energetické byliny, voči ktorým je u nás averzia vyplývajúca najmä z ich cudzokrajného pôvodu a častého charakteru buriny.

V Európe sa za energetické plodiny považuje 37 druhov rastlín, z čoho je desať druhov drevín. V Českej republike bol už v roku 2001 vydaný zoznam energetických drevín, ktorý bol v roku 2004 aktualizovaný a doplnený o byliny. V súčasnosti je v ňom evidovaných 17 plodín, na ktoré môže pestovateľ dostať štátnu podporu.

Patria k nim láskavec zelenoklasý, štiavec špenátový x ťanšaňský, chrastnica trsteníková, konopa siata, ozdobnica čínska a iné druhy.

Cieľom pestovania týchto plodín je produkcia biomasy na priame spaľovanie, splynovanie, anaeróbnu digesciu, výrobu kvapalných biopalív a ďalšie metódy energetického a prípadne aj priemyselného využitia.

Skúsenosti na Slovensku

S pestovaním jednotlivých energetických bylín na Slovensku máme len čiastočné skúsenosti. Súvisí to aj s radikálnym obmedzením až likvidáciou poľnohospodárskeho výskumu. Na rozdiel od energetických bylín, ktoré poskytujú úrodu každý rok, rýchlo rastúce dreviny môžeme využiť až po uplynutí rubnej doby. Zatiaľ u nás chýba elektráreň, ktorá by využívala ako palivo len energetické plodiny. Určitým poučením môže byť prevádzka elektrárne v Hodoníne v Českej republike. V tomto smere si previazanie poľnohospodárstva s energetickým priemyslom vyžiada u nás dodatočnú legislatívu.

S využitím energetických plodín na výrobu elektrického prúdu súvisí aj problém tvorby skleníkových plynov. Plnenie záväzkov na ich obmedzovanie je totiž v protiklade s nárastom spaľovania biomasy. K odmietaniu využívať pôdny fond na pestovanie týchto plodín nás nútia aj úvahy o vplyve otepľovania klímy na poľnohospodárstvo v Európe.

Výhodou štátov EÚ s teplejšou klímou a výdatnejšími atmosférickými zrážkami boli vyššie úrody plodín a možnosti lacnejšieho dopestovania teplomilných rastlín. Otepľovanie však túto prednosť zlikviduje. V mnohých krajinách bude rozhodujúcim faktorom tvorby úrod dostatok vody. A naše poľnohospodárstvo sa znova vráti k tomu, na čo je predurčené - k pestovaniu dostatku potravín pre domáce obyvateľstvo.
Doc. Ing. Zoltán Bedrna. DrSc.
(Roľnícke noviny, č. 45, 9. novembra 2007)

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >1956 John Deere 80 tractor pull
John Deere Lawn Mower

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten