Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Predam rastlinne produkty
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2009-12-24
kardany
kardany
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-07-15
predná náprava na Zetor 6718
predná náprava na Zetor 6718
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-09-25

Energetické druhy plodín PDF Tlačiť Email
Globalizácia v Európe sa prejavuje v poľnohospodárskej politike nárastom nadbytočných plôch poľnohospodárskej pôdy. Tak je to najmä v novších členských krajinách Európskej únie, kde sú poľnohospodári nižšími dotáciami a zákazmi nútení k tomu, aby nepestovali cukrovú repu, zeleninu, krmoviny ani iné agrárne komodity.

Závislosť Európy od palivových surovín - ropy a plynu, väčšinou z dovozu, nasmerovalo ekonómov k riešeniu potrieb energií členských štátov prostredníctvom využitia druhotných obnoviteľných zdrojov.

Stavba vodných elektrární je však už vo väčšom meradle nereálna. Využitie veternej a geotermálnej energie má zase regionálny charakter. Atómové elektrárne narážajú na odpor ochrancov životného prostredia. A tak sa pretláča myšlienka využiť na výrobu elektrickej energie energetické rastliny. Najväčším problémom je ale vysoká cena väčšiny zdrojov bio-masy schopných nahradiť deriváty fosílnych palív.

Aby bola produkcia biomasy efektívna, mala by byť ekonomicky zisková, sociálne prijateľná a pre rozvoj vidieka a ochranu prírody prínosná. Najväčším nebezpečenstvom, ktoré v tejto problematike hrozí, je pestovanie energetických plodín na najúrodnejších pôdach a nerešpektovanie odporúčania prednostne ich umiestniť na marginálnych, menej úrodných pozemkoch. V tomto bude zrejme nápomocná účelová kategorizácia poľnohospodárskych pozemkov, ktorá zosúladí záujem o lacné potraviny s potrebou efektívne hospodáriť na pôde.

Dreviny alebo byliny

Energetické plodiny majú charakter drevín alebo bylín. Známe sú plantáže rýchlo rastúcich drevín, rozšírené najmä v zahraničí, ktoré sa postupne začínajú pestovať aj na Slovensku. Menej obľúbené sú energetické byliny, voči ktorým je u nás averzia vyplývajúca najmä z ich cudzokrajného pôvodu a častého charakteru buriny.

V Európe sa za energetické plodiny považuje 37 druhov rastlín, z čoho je desať druhov drevín. V Českej republike bol už v roku 2001 vydaný zoznam energetických drevín, ktorý bol v roku 2004 aktualizovaný a doplnený o byliny. V súčasnosti je v ňom evidovaných 17 plodín, na ktoré môže pestovateľ dostať štátnu podporu.

Patria k nim láskavec zelenoklasý, štiavec špenátový x ťanšaňský, chrastnica trsteníková, konopa siata, ozdobnica čínska a iné druhy.

Cieľom pestovania týchto plodín je produkcia biomasy na priame spaľovanie, splynovanie, anaeróbnu digesciu, výrobu kvapalných biopalív a ďalšie metódy energetického a prípadne aj priemyselného využitia.

Skúsenosti na Slovensku

S pestovaním jednotlivých energetických bylín na Slovensku máme len čiastočné skúsenosti. Súvisí to aj s radikálnym obmedzením až likvidáciou poľnohospodárskeho výskumu. Na rozdiel od energetických bylín, ktoré poskytujú úrodu každý rok, rýchlo rastúce dreviny môžeme využiť až po uplynutí rubnej doby. Zatiaľ u nás chýba elektráreň, ktorá by využívala ako palivo len energetické plodiny. Určitým poučením môže byť prevádzka elektrárne v Hodoníne v Českej republike. V tomto smere si previazanie poľnohospodárstva s energetickým priemyslom vyžiada u nás dodatočnú legislatívu.

S využitím energetických plodín na výrobu elektrického prúdu súvisí aj problém tvorby skleníkových plynov. Plnenie záväzkov na ich obmedzovanie je totiž v protiklade s nárastom spaľovania biomasy. K odmietaniu využívať pôdny fond na pestovanie týchto plodín nás nútia aj úvahy o vplyve otepľovania klímy na poľnohospodárstvo v Európe.

Výhodou štátov EÚ s teplejšou klímou a výdatnejšími atmosférickými zrážkami boli vyššie úrody plodín a možnosti lacnejšieho dopestovania teplomilných rastlín. Otepľovanie však túto prednosť zlikviduje. V mnohých krajinách bude rozhodujúcim faktorom tvorby úrod dostatok vody. A naše poľnohospodárstvo sa znova vráti k tomu, na čo je predurčené - k pestovaniu dostatku potravín pre domáce obyvateľstvo.
Doc. Ing. Zoltán Bedrna. DrSc.
(Roľnícke noviny, č. 45, 9. novembra 2007)

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >ZETOR 7745 Horal
Valtra

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten