Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  3 Hostí

   Návštevy včera: 207
   Dnes: 270
   Za mesiac: 5712
   Celkom: 402258

noimage
Konský hnoj
( / Rastlinná výroba)
2011-12-20
noimage
Predám slnečnicu, proso a pšenicu.
( / Rastlinná výroba)
2009-12-04
MERLO P26.6LPT/SPT KOMPAKT 2x2m !
MERLO P26.6LPT/SPT KOMPAKT 2x2m !
(Živočíšna výroba / Iné)
2008-07-22

Roľníci sa môžu chystať PDF Tlačiť Email
Schválenie Programu rozvoja vidieka (PRV) na roky 2007 -2013 je údajne na spadnutie. V utorok, 13. novembra 2007, by mali pracovníci M P SR v Bruseli absolvovať posledné technické rokovanie a zhruba týždeň na to by príslušný výbor mal tento program definitívne odobriť.

BRATISLAVA, „V tejto chvíli ešte nemôžem povedať presný dátum, kedy bude náš PRV schválený, ale všetko smeruje k tomu, že by sa tak malo stať v tretej novembrovej dekáde," konštatoval Ľubomír Miček, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Podľa neho sa najdlhšie rokovania so zástupcami Európskej komisie viedli, respektíve vedú na tému vplyvu programu na životné prostredie.

„Schválenie nášho Programu rozvoja vidieka zabrzdili niektorí aktivisti z mimovládnych organizácií, ktorí bez toho, aby to s nami prediskutovali, poslali svoje výhrady voči programu priamo do Bruselu. Často pritom neboli ničím podložené a týkali sa najmä Nátury 2000 a Chránených vtáčích území. V tejto chvíli sú však všetky „sporné“ body vysvetlené, a aj preto si myslím, že schváleniu PRV už nič nestojí v ceste,“ uviedol Ľubomír Miček.

Ako ďalej dodal, v priebehu tohto týždňa vymenuje minister pôdohospodárstva členov nového monitorovacieho výboru, ktorí potom schvália metodickú príručku. Tá by mala byť verejnosti dostupná prakticky hneď po schválení PRV, pričom okrem hodnotiacich kritérií pre posudzovanie predložených projektov bude obsahovať aj disketu s návodom a vzormi na ich vypracovanie.

Ľubomír Miček predpokladá, že prvá výzva na predkladanie projektov by mohla byť zverejnená v priebehu decembra, pričom projekty sa budú prijímať zrejme do konca marca budúceho roku a následne bude mať Pôdohospodárska platobná agentúra 60 pracovných dní na ich posudzovanie.

Jeden subjekt bude môcť v rámci jednej výzvy predložiť aj dva projekty, pričom bude môcť získať podporu maximálne vo výške tri milióny eur. Za celé 7-ročné rozpočtové obdobie môže jeden subjekt dostať v rámci všetkých osí maximálne 12 miliónov eur.

„Ako prvé sa budú prijímať projekty v rámci Osi 1, konkrétne na opatrenia Modernizácie fariem a Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva. Ihneď po schválení Programu rozvoja vidieka v Bruseli zverejníme aj harmonogram zverejňovania výziev na všetky ostatné opatrenia,“ vysvetlil Ľubomír Miček.

V prvom kole predkladania žiadostí na spomenuté dve opatrenia bude možné žiadať o prostriedky vyčlenené na roky 2007 až 2009, čo predstavuje celkovú sumu 295,232 milióna eur (z verejných zdrojov), teda asi 9,43 miliardy korún. Z toho na opatrenie Modernizácia fariem pôjde 197,432 milióna eur, čo je približne 6,3 miliardy korún.

„Pre tento „trojročný“ model sme sa rozhodli preto, aby sme uspokojili čo najviac záujemcov, najlepšie všetkých. Ďalší postup bude pritom závisieť od toho, koľko projektov podnikatelia predložia. Ak sa vyčlenené prostriedky v prvom kole nevyčerpajú, tak v lete 2008 by sme vyhlásili aj druhé kolo. No ak sa vyčerpajú, tak najbližšie kolo bude možné vyhlásiť až v roku 2010,“ konštatoval Ľ. Miček.

Potom by sa podľa neho mali výzvy vyhlasovať každý rok, ale definitívne sa o tom rozhodne až neskôr, predovšetkým na základe aktuálnej situácie v odvetví a výsledkov pravidelného monitoringu využívania poskytnutých podpôr v prípade zrealizovaných projektov.

Ľubomír Miček považuje za jednu z veľkých výhod PRV fakt, že raz ročne bude možné presúvať peniaze nielen v rámci jednotlivých osí, ale aj medzi nimi. Ak teda bude nízky záujem c niektoré opatrenia, môžu sa peniaze, ktoré sú na ne vyčlenené presunúť na iné opatrenia, kde bude záujem o podpory vyšší ako možnosti.

„Chcel by som tiež pripomenúť, že tí, ktorí investovali do strojov či technológií už v tomto roku, neprídu o možnosť čerpá peniaze z PRV. Platí totiž pravidlo, že hoci program nebol schválený k 1. januáru 2007, poľnohospodári môžu požiadať o refundáciu nákladov, ktoré vynaložili po tomto dátume. Rovnako nič nebráni vyplateniu tohoročných podpôr na znevýhodnené oblasti, ktoré sú po novom u súčasťou Programu rozvoja vidieka, konkrétne Osi 2,“ dodal na záver Ľ. Miček.
Roman Lettrický
(Roľnícke noviny, č. 45, 9. novembra 2007)

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >TRACTEUR JOHN DEERE 8210
Claas Jaguar

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten