Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

brúsky
brúsky
( / Mechanizácia)
2010-11-29
Predám 5m kombinátor vesený
Predám 5m kombinátor vesený
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2011-04-18
â¬3.200 Landini Mistrall 0.40 - 2008
€3.200 Landini Mistrall 0.40 - 2008
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-11-19

Mliečny fond: prispieť bude musieť každý PDF Tlačiť Email
Od 1. januára budúceho roku budú všetci prvovýrobcovia aj nákupcovia surového kravského mlieka na Slovensku povinne prispievať do mliečneho fondu, ktorý je určený na podporu spotreby a odbytu mlieka a mliečnych výrobkov, a to po halieri za každý kilogram nakúpeného, respektíve predaného mlieka. Vyplýva to z odvetvovej dohody, ktorú uzavreli zástupcovia Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) a Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) s odobrením Ministerstva pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Pôvodne zvažovaný princíp dobrovoľnosti zamietli.
BRATISLAVA. Odvetvová dohoda, ktorú v uplynulom týždni podpísali zástupcovia prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka, oprávňuje Slovenský mliekarenský zväz mesačne fakturovať nákupcom mlieka poplatok vo výške 0,02 koruny za každý nakúpený kilogram mlieka. Nákupca bude následne môcť prefakturovať prvovýrobcovi 0,01 koruny za každý kilogram mlieka, ktorý od neho kúpil. Ustanovenia tejto dohody sa musia do konca tohto roka premietnuť aj do zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi mlieka.

Poplatky vyzbierané od prvovýrobcov a spracovateľov budú súčasťou Mliečneho fondu pod správou Správnej rady, v ktorej budú mať obaja partneri pomerné zastúpenie.

„Finančné prostriedky z Mliečneho fondu sa môžu využiť výlučne na prípravu a realizáciu informačných a propagačných aktivít spojených s podporou spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku. Nemožno ich použiť na propagáciu konkrétneho nákupcu alebo značky výrobku,“ zdôraznila Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka SMZ.

Podľa nej by sa ročne od výrobcov a nákupcov surového kravského mlieka mohlo do fondu nazbierať 19,5 milióna korún. Do fondu by však mali pribudnúť aj prostriedky štátu a Európskej únie.

V tomto zmysle pripravujú signatári dohody nový trojročný projekt na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v SR. Ešte v novembri ho chcú dať na posúdenie rezortnému ministerstvu, ktoré by ho malo do 15. februára 2008 predložiť Európskej komisii.

Podobne zameraný projekt Slovensku už Brusel raz vrátil, a to z dôvodu technických nedostatkov. Tentoraz si tvorcovia projektu chcú dať poistiť i výšku nášho vkladu, od ktorého sa bude odvíjať aj príspevok z rozpočtu Európskej únie a z národného rozpočtu.

Príspevok od prvovýrobcov a spracovateľov by mal predstavovať 20 percent z celkových prostriedkov Mliečneho fondu, ku ktorým by mal v prípade schválenia projektu v Bruseli štát doložiť 30 a únia 50 percent.

„V opätovne predloženom projekte chceme garantovať náš vklad do fondu. Ponechať príspevky na báze dobrovoľnosti by bolo riziko," uviedla Z. Nouzovská ako dôvod, prečo sa rozhodli s využitím zákona o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka urobiť z prispievania do Mliečneho fondu povinnosť.

Ide o spoločný záujem


„Keď sme oslovili firmy na báze dobrovoľnosti, prejavilo ochotu vstúpiť do Mliečneho fondu okolo 70 percent prvovýrobcov a spracovateľov. Avšak keď prišla z Bruselu správa, že nám ten prvý projekt neschvália, mnohí z nich začali pochybovať, či ísť do takéhoto projektu, keď nie je isté, či doň prispeje aj únia. Vznikla tak situácia podmienenia jedného druhým. Na báze dobrovoľnosti by sa nám Mliečny fond nepodarilo vytvoriť, takže sme sa rozhodli takto. Zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v paragrafe 11 nám túto možnosť dáva. Napokon, podpora konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov je v našom spoločnom záujme,“ doplnila Z. Nouzovská s tým, že deklarovaná výška vkladu od prvovýrobcov a spracovateľov sa ešte musí prispôsobiť aj možnostiam štátneho rozpočtu.

Počítajú aj s rezervou


„Je možné, že napokon nie všetkých 19,5 mil. Sk od výrobcov a spracovateľov vstúpi do fondu, ako požadovaných 20 percent. Z vyzbieraných peňazí by nám ešte mohla zostať istá rezerva, ktorá môže byť použitá aj na iné aktivity, ako schváli EK. Okrem toho, celý projekt musíme najskôr prefinancovať, takže potrebujeme na začiatok nejakú rezervu. Peniaze od štátu a únie dostaneme až ex post,“ vysvetľuje Z. Nouzovská.

Podľa výpočtov SMZ by sa do Mliečneho fondu za tri roky trvania projektu (také obdobie povoľuje nariadenie EK) mohlo aj s prispením štátu a únie dostať celkom 100 - 120 miliónov korún, takže na rok by mohlo byť k dispozícii na marketingové aktivity až 40 miliónov.

Peniaze nevyjdú nazmar


Európska komisia bude mať na rozhodnutie o osude projektu čas do konca júna 2008. Pokračovali by však mliekari v projekte Mliečneho fondu aj v prípade, ak by ho EK neschválila a neposkytla naň prostriedky?

„Presadiť sa v masmédiách a urobiť takú rozsiahlu kampaň, aby ju obyvateľstvo dostatočne vnímalo, na to treba veľa peňazí. Mliečny fond však bude v každom prípade vytvorený, prostriedky doň vyzbierané a keby nám EK napokon projekt neschválila, Správna rada Mliečneho fondu rozhodne, ako naložiť s nasporenými peniazmi. Nepredpokladám, že by sa už raz vyzbierané prostriedky vracali späť prispievateľom,“ dodala Z. Nouzovská s tým, že tieto prostriedky budú určite použité v prospech zlepšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Peter Fillo
(Roľnícke noviny, č. 46, 16. novembra 2007)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >John Deere
John Deere snowblowers

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten