Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

diferencial kompletný na Zetor
diferencial kompletný na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-07-15
diely do prevodoviek na Zetor
diely do prevodoviek na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2013-04-10
kolesá 12,4 - 28 na Zetor
kolesá 12,4 - 28 na Zetor
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-08-26

Rast cien pomohol, ale... PDF Tlačiť Email
Poľnohospodárstvo aj tentoraz vykáže zisk predovšetkým vďaka dotáciám

Od nášho vstupu do Európskej únie vykazuje poľnohospodárske odvetvie, s výnimkou roku 2005, kladný hospodársky výsledok. V práve sa končiacom roku 2007 by sa mal pritom pohybovať na úrovni 1,4 miliardy korún. BRATISLAVA, „Podľa našich odhadov by poľnohospodárske podniky s počtom zamestnancov 20 a viac mali vykázať v tomto roku zisk zhruba 800 miliónov korún. Agrárne odvetvie ako celok, teda vrátane malých podnikov a súkromných roľníkov, by malo skončiť tohtoročné hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom na úrovni 1,4 miliardy korún,“ uviedla Zuzana Chrastinová z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Zároveň však zdôraznila, že poľnohospodárstvo aj tentoraz vykáže zisk predovšetkým vďaka dotáciám. „Bez nich by odvetvie bolo v hlbokej, niekoľko-miliardovej strate. Treba však tiež povedať, že došlo aj k redukcii stratovej výroby a k zníženiu nákladov,“ povedala Zuzana Chrastinová.

Na druhej strane došlo podľa nej v medziročnom porovnaní k poklesu výroby, a to predovšetkým v rastlinnej výrobe. Tento výpadok však čiastočne kompenzovali vyššie ceny rastlinných komodít. „Po dlhom období došlo v tomto roku aspoň k miernemu nárastu produkcie v živočíšnej výrobe. Ten sa ale v ekonomike neprejaví, pretože klesli ceny, najmä ošípaných, ale aj hovädzieho dobytka,“ konštatovala Z. Chrastinová.

Na nízke ceny ošípaných doplatili všetci, ktorí ich ešte chovajú, a mnohí agropodnikatelia práve kvôli tomu skončia tento rok v mínuse. Pre mnohých poľnohospodárov, ktorí sa venujú predovšetkým rastlinnej výrobe, je istým sklamaním aj tohtoročná výška priamych platieb, teda jednotnej platby na plochu (SAPS) a podpory na plodiny na ornej pôde (POP).

V dôsledku posilnenia koruny, presunu značnej časti podpôr na platby na veľké dobytčie jednotky a toho, že žiadostí o POP prišlo až na výmeru okolo 1,119 mil. hektárov, kým naša tzv. spôsobilá výmera predstavuje len 1,004 mil. hektárov, dostanú totiž niektoré subjekty dokonca nižšie priame platby než v minulom roku.

Na výšku priamych platieb sa „posťažoval“ aj Ján Sokoly, súkromne hospodáriaci roľník zo Stanče v okrese Trebišov. „Hoci tohtoročné priame platby predstavujú 70 percent z ich úrovne v EÚ-15, teda o 16 percent viac ako v roku 2006, ja a mnohí ďalší poľnohospodári v našom regióne sme dostali nižšie podpory ako vlani. Proklamované navýšenie priamych platieb išlo totiž na živočíšnu výrobu, hlavne na chov dojníc, a tá je prakticky na celom východnom Slovensku pomerne slabá,“ povedal Ján Sokoly.

Napriek nižším podporám uzavrie tento rok so ziskom, ktorý však zatiaľ ešte nevie vyčísliť. „Hoci aj náš chotár postihlo sucho, s dosiahnutými úrodami môžem byť v podstate spokojní. Navyše, mimoriadne zaujímavé boli tentoraz ceny rastlinných komodít,“ dodal J. Sokoly, ktorý obhospodaruje 272 hektárov ornej pôdy, na ktorej pestuje predovšetkým hustosiate obilniny a olejniny.

Priame podpory, ale aj prostriedky z Programu rozvoja vidieka chce použiť na obnovu strojového parku. „Bez investícií sa jednoducho nedá napredovať a ani obstáť v silnom konkurenčnom prostredí,“ vysvetľuje súkromný roľník zo Stanče a dodáva, že s novými modernými strojmi sa oveľa ľahšie pracuje a nimi obrobené polia nielen lepšie vyzerajú, ale aj vydajú vyššiu úrodu.

Spokojnosť s tohtoročným hospodárskym výsledkom vyjadril aj Jozef Puvák, predseda Poľnohospodárskeho výrobno-odbytového družstva v Kočíne (okres Piešťany). Družstvo obhospodaruje 1350 hektárov pôdy a chová zhruba tisíc kusov hovädzieho dobytka a okolo 3 500 ošípaných.

„Rok 2007 by sme mali uzavrieť s kladným hospodárskym výsledkom na úrovni štyroch miliónov korún. Môžeme ho teda hodnotiť ako úspešný, ale z dlhodobého hľadiska len ako priemerný,“ konštatoval Jozef Puvák.

Dotácie síce majú podľa neho vplyv na kladný hospodársky výsledok družstva, ale keďže tvoria len do 10 percent z celkových tržieb, najdôležitejšie sú v tomto smere produkčné parametre výroby.

„Pravdaže ani my nie sme spokojní s cenami ošípaných, ale na druhej strane rastie cena mlieka a aj obilie sme predali za dobrú cenu,“ povedal predseda s tým, že napriek nízkym cenám neuvažujú s obmedzením chovu ošípaných.

Prezradil tiež, že sa chystajú investovať do chovu hovädzieho dobytka. Chcú postaviť nový kravín i dojáreň a zvýšiť stavy dojníc.
Roman Lettrich
(Roľnícke noviny, č. 50, 14. decembra 2007)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >massey ferguson
zetor 5211 i tur cz2.

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten