Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  8 Hostí

   Návštevy včera: 285
   Dnes: 14
   Za mesiac: 5988
   Celkom: 377936

noimage
Záujem o kúpu farmy
(Živočíšna výroba / Iné)
2014-04-16
predám prevodovku 6711
predám prevodovku 6711
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-01-17
noimage
Predám
( / Živočíšna výroba)
2009-04-09

Rast cien pomohol, ale... PDF Tlačiť Email
Poľnohospodárstvo aj tentoraz vykáže zisk predovšetkým vďaka dotáciám

Od nášho vstupu do Európskej únie vykazuje poľnohospodárske odvetvie, s výnimkou roku 2005, kladný hospodársky výsledok. V práve sa končiacom roku 2007 by sa mal pritom pohybovať na úrovni 1,4 miliardy korún. BRATISLAVA, „Podľa našich odhadov by poľnohospodárske podniky s počtom zamestnancov 20 a viac mali vykázať v tomto roku zisk zhruba 800 miliónov korún. Agrárne odvetvie ako celok, teda vrátane malých podnikov a súkromných roľníkov, by malo skončiť tohtoročné hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom na úrovni 1,4 miliardy korún,“ uviedla Zuzana Chrastinová z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Zároveň však zdôraznila, že poľnohospodárstvo aj tentoraz vykáže zisk predovšetkým vďaka dotáciám. „Bez nich by odvetvie bolo v hlbokej, niekoľko-miliardovej strate. Treba však tiež povedať, že došlo aj k redukcii stratovej výroby a k zníženiu nákladov,“ povedala Zuzana Chrastinová.

Na druhej strane došlo podľa nej v medziročnom porovnaní k poklesu výroby, a to predovšetkým v rastlinnej výrobe. Tento výpadok však čiastočne kompenzovali vyššie ceny rastlinných komodít. „Po dlhom období došlo v tomto roku aspoň k miernemu nárastu produkcie v živočíšnej výrobe. Ten sa ale v ekonomike neprejaví, pretože klesli ceny, najmä ošípaných, ale aj hovädzieho dobytka,“ konštatovala Z. Chrastinová.

Na nízke ceny ošípaných doplatili všetci, ktorí ich ešte chovajú, a mnohí agropodnikatelia práve kvôli tomu skončia tento rok v mínuse. Pre mnohých poľnohospodárov, ktorí sa venujú predovšetkým rastlinnej výrobe, je istým sklamaním aj tohtoročná výška priamych platieb, teda jednotnej platby na plochu (SAPS) a podpory na plodiny na ornej pôde (POP).

V dôsledku posilnenia koruny, presunu značnej časti podpôr na platby na veľké dobytčie jednotky a toho, že žiadostí o POP prišlo až na výmeru okolo 1,119 mil. hektárov, kým naša tzv. spôsobilá výmera predstavuje len 1,004 mil. hektárov, dostanú totiž niektoré subjekty dokonca nižšie priame platby než v minulom roku.

Na výšku priamych platieb sa „posťažoval“ aj Ján Sokoly, súkromne hospodáriaci roľník zo Stanče v okrese Trebišov. „Hoci tohtoročné priame platby predstavujú 70 percent z ich úrovne v EÚ-15, teda o 16 percent viac ako v roku 2006, ja a mnohí ďalší poľnohospodári v našom regióne sme dostali nižšie podpory ako vlani. Proklamované navýšenie priamych platieb išlo totiž na živočíšnu výrobu, hlavne na chov dojníc, a tá je prakticky na celom východnom Slovensku pomerne slabá,“ povedal Ján Sokoly.

Napriek nižším podporám uzavrie tento rok so ziskom, ktorý však zatiaľ ešte nevie vyčísliť. „Hoci aj náš chotár postihlo sucho, s dosiahnutými úrodami môžem byť v podstate spokojní. Navyše, mimoriadne zaujímavé boli tentoraz ceny rastlinných komodít,“ dodal J. Sokoly, ktorý obhospodaruje 272 hektárov ornej pôdy, na ktorej pestuje predovšetkým hustosiate obilniny a olejniny.

Priame podpory, ale aj prostriedky z Programu rozvoja vidieka chce použiť na obnovu strojového parku. „Bez investícií sa jednoducho nedá napredovať a ani obstáť v silnom konkurenčnom prostredí,“ vysvetľuje súkromný roľník zo Stanče a dodáva, že s novými modernými strojmi sa oveľa ľahšie pracuje a nimi obrobené polia nielen lepšie vyzerajú, ale aj vydajú vyššiu úrodu.

Spokojnosť s tohtoročným hospodárskym výsledkom vyjadril aj Jozef Puvák, predseda Poľnohospodárskeho výrobno-odbytového družstva v Kočíne (okres Piešťany). Družstvo obhospodaruje 1350 hektárov pôdy a chová zhruba tisíc kusov hovädzieho dobytka a okolo 3 500 ošípaných.

„Rok 2007 by sme mali uzavrieť s kladným hospodárskym výsledkom na úrovni štyroch miliónov korún. Môžeme ho teda hodnotiť ako úspešný, ale z dlhodobého hľadiska len ako priemerný,“ konštatoval Jozef Puvák.

Dotácie síce majú podľa neho vplyv na kladný hospodársky výsledok družstva, ale keďže tvoria len do 10 percent z celkových tržieb, najdôležitejšie sú v tomto smere produkčné parametre výroby.

„Pravdaže ani my nie sme spokojní s cenami ošípaných, ale na druhej strane rastie cena mlieka a aj obilie sme predali za dobrú cenu,“ povedal predseda s tým, že napriek nízkym cenám neuvažujú s obmedzením chovu ošípaných.

Prezradil tiež, že sa chystajú investovať do chovu hovädzieho dobytka. Chcú postaviť nový kravín i dojáreň a zvýšiť stavy dojníc.
Roman Lettrich
(Roľnícke noviny, č. 50, 14. decembra 2007)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Zetor race
silage in mayo 08

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten