Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Predam
( / Mechanizácia)
2012-06-01
noimage
predám pluh 7PHX-30
( / Mechanizácia)
2010-06-20
noimage
Náhradné diely na postrekovače
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2011-05-10

Ceny sa zdvihli až tri roky po vstupe PDF Tlačiť Email
Vstup do Európskej únie mal byť podľa viacerých odborných štúdií pre slovenské poľnohospodárstvo výhodný. Okrem iného sa totiž od neho očakával rast nákupných cien väčšiny agrárnych výrobkov, ktorý mal v konečnom dôsledku vyústiť do zvýšenia ročných príjmov prvovýrobcov o 7 až 10 miliárd korún. BRATISLAVA. Z odhadov domácich odborníkov vyplývalo, že vzhľadom na úroveň cien agrárnych komodít v predvstupovom období mohlo dôjsť k 13-až 19-percentnému rastu cien. Cenová krivka sa však napokon vyvíjala inak a väčšina produktov sa začala lepšie speňažovať až tri roky po vstupe do EÚ.

Lenže neprispela k tomu samotná integrácia, ale globálne zmeny na svetovom trhu s agropotravinárskymi komoditami. Opäť sa teda potvrdilo, že prax nemusí vždy dôsledne kopírovať teoretické východiská. Nehovoriac o tom, že na aktuálnom raste cien potravín sa prvovýroba nepodieľa 70- až 80-percentami.


Rozdelenie profitu

V podstate nikdy predtým výraznejšie neprofitovala z cenových úprav potravín, skôr naopak. Práve zástupcovia poľnohospodárov najčastejšie pripomínali nevyhnutnosť rovnomernejšieho rozdeľovania profitu z produkcie, distribúcie a predaja potravín medzi prvovýrobou, spracovateľským priemyslom a obchodom.

„Zatiaľ čo ostatné články výrobno-odbytového reťazca pracovali aspoň s niekoľkopercentnou rentabilitou, poľnohospodári boli nezriedka na nule, či dokonca v červených číslach. Bolo by správne, keby sa tieto relácie vyvážili, no treba dôkladne prehodnotiť možnú dynamiku nákupných cien agrárnych komodít vo väzbe na výrobné ceny potravinárov a realizačné ceny v obchode. Nemenej zodpovedne treba posudzovať vývoj kúpyschopnosti obyvateľstva a predajnosť doma vyrobeného tovaru vo vzťahu k zahraničnej konkurencii,“ povedal Karol Motyka, predseda Poľnohospodárskeho družstva Šenkvice v okrese Pezinok.


Nestačí len vyrobiť

Ešte donedávna sa 5-percentné zdraženie potravín považovalo u nás za hraničné z hľadiska sociálnej únosnosti. V záujme objektivity ho však nemožno posudzovať izolovane od celkových životných nákladov. Vývoj v ostatných mesiacoch i očakávania analytikov, ktorí počítajú s 5- až 10-percentným rastom cien potravín, naznačuje, že ani takáto trajektória nemusí viesť k poklesu životnej úrovne obyvateľstva.

Podiel výdavkov na potraviny u väčšiny našich obyvateľov prevyšuje 20 percent a v budúcnosti by nemalo dochádzať k jeho zvyšovaniu, ale skôr k znižovaniu. Vtedy by sa totiž dalo uvažovať o stimulačných efektoch z hľadiska reálneho spotrebiteľského dopytu, ktorý zasa vplýva na produkčnú dynamiku. Lebo aj v poľnohospodárstve platí, že nestačí tovar iba vyrobiť, ale treba ho aj predať.


Začarovaný kruh

„Často sa nám vytýka, že naše parametre úrod a úžitkovosti dosahujú len 70 - 90 percent z priemeru EÚ. Len málokedy sa však tieto údaje dávajú do súvislosti s celkovým prostredím, v ktorom musíme podnikať. Ak vezmeme do úvahy, že naša podpora je podstatne nižšia ako v západnej Európe, potom dosahované výsledky vyznievajú celkom inak. Keby mali slovenskí roľníci dostatok prostriedkov na zúrodňovanie pôdy, investície do genofondu a ďalšie intenzifikačné činitele, určite by sa oveľa viac priblížili k štandardom únie. Je to ako v začarovanom kruhu: vyššia úžitkovosť podmieňuje väčšiu tvorbu zdrojov, ale keďže na vstupoch sa musí šetriť, výstupy celkom nespĺňajú očakávania“, uviedol Viliam Kompas, predseda Zväzu roľníkov a agropodnikateľov Slovenska


Zahraničný obchod

Nie celkom ideálny vývoj zaznamenáva zahraničný obchod s agropotravinárskymi komoditami. Hoci sa podieľa len asi 6 percentami na celkových slovenských dovozoch, jeho podiel na súhrnnom pasíve zahraničnej tovarovej výmeny sa v ostatných rokoch pohyboval na úrovni 20 i viac percent.

Zahraniční odborníci odporúčajú Slovensku zmenu orientácie zo sebestačnosti na zvyšovanie konkurenčnej schopnosti u tých komodít, ktoré možno najlepšie realizovať na svetových trhoch. Slovenskí poľnohospodári a potravinári však v týchto dvoch orientáciách nevidia zásadný rozpor. Ideálne je totiž podľa nich dosiahnutie sebestačnosti spolu s vysokou konkurencieschopnosťou domácej produkcie.
Ivan Javor
(Roľnícke noviny, č. 2, 11. januára 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Claas Jaguar 840
Massey Ferguson 8480 tractor traktor in action!!

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten