Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Obracač KUHN
(Mechanizácia / Náhradné diely)
2008-01-24
Predám traktor ZETOR
Predám traktor ZETOR
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2008-01-02
noimage
Seno
( / Rastlinná výroba)
2012-11-09

Trh s bravčovinou sa zotavuje PDF Tlačiť Email
Ceny potravín začali rásť už v druhom polroku 2007 a je predpoklad, že budú stúpať i naďalej. Týka sa to aj bravčového mäsa, hoci ceny ošípaných sa dlhodobo pohybujú pod úrovňou výrobných nákladov. Avšak podľa českého odbytového družstva Centroodbyt je najťažšia fáza na trhu s bravčovinou už prekonaná, a to napriek súčasnému tlaku na cenu jatočných ošípaných.

Ceny rastú, ale..

Po miernom oživení cien jatočných ošípaných na Slovensku sa v minulom týždni dostali ceny znova pod silný tlak spracovateľov, ktorí sa snažia znížiť nákupné ceny.

Predpokladáme, že je to spôsobené zvýšeným dovozom jatočných ošípaných, najmä z
Čiech, ako aj určitých druhov výsekového mäsa.

Pokiaľ ide o ostatné štáty Európskej únie, najvýraznejší nárast cien bol znova zaznamenaný v Poľsku, ale aj v Španielsku a v Maďarsku. V ostatných krajinách EÚ bola v 3. týždni zaznamenaná cenová stabilita.

Prognóza však hovorí, že v nasledujúcich týždňoch by malo dôjsť k postupnému zvyšovaniu cien. Centroodbyt odporúča chovateľom, aby v 4. týždni požadovali základnú cenu 38 Kč za kilogram jatočné upraveného tela, čo predstavuje zhruba 37,94 Sk za kilogram živej hmotnosti.


Nová povinnosť

Chcel by som tiež chovateľom pripomenúť, že od 1. januára tohto roku musia pri dodávke živých ošípaných na bitúnok zasielať aj takzvanú Informáciu o potravinovom reťazci (IPR).

Ak ide o ošípané určené na spotrebu ľuďmi, musí byť IPR zaslaná 24 hodín vopred (faxom, e-mailom, osobne, poštou). V tomto prípade treba zaslať spolu so zásielkou ošípaných aj podpísaný duplikát IPR. Ak ide o ošípané, ktoré sú prehliadnuté ante mortem v mieste pôvodu (v chove), IPR netreba zasielať vopred, ale musí sprevádzať zvieratá pri „ceste“ na bitúnok.


Ošípané s dokladmi

V prípade, že IPR nebola odoslaná najneskôr 24 hodín pred príchodom ošípaných na bitúnok, alebo ošípané pochádzajú z oblasti infikovanej klasickým morom ošípaných (KMO), musí byť každá zásielka ošípaných na bitúnok sprevádzaná podpísaným dokladom IPR, ktorý sprevádza dodávku, a zároveň sprievodným dokladom na premiestnenie ošípaných na zabitie, vyplneným vo všetkých troch bodoch. Nie je však potrebný sprievodný doklad na premiestnenie ošípaných, ktorý je spoplatnený.

Chovateľ ošípaných pritom zodpovedá za úplné a správne vyplnenie dokladov IPR, respektíve zabezpečenie klinickej prehliadky v chove pôvodu v tom prípade, ak IPR sprevádza odoslanú zásielku zvierat v deň príchodu na bitúnok, alebo ošípané pochádzajú z oblasti infikovanej KMO.
MVDr. Andrej Imrich
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo
(Roľnícke noviny, č. 4, 25. januára 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >ZETOR 7745 Horal
ZETOR Forterra 11441

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten