Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

noimage
Slivky
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2009-07-30
noimage
predaj obilia
(Rastlinná výroba / Rastlinné produkty)
2010-09-29
Fixacni klietka na skot
Fixacni klietka na skot
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2009-12-26

Za pokles priamych podpôr môže posilnenie sa koruny PDF Tlačiť Email
V článku s názvom Roľníci bez živočíšnej výroby sú ukrátení, ktorý bol uverejnený v 2. čísle Týždenníka ROĽNÍCKE NOVINY, sa píše o výhradách súkromne hospodáriacich roľníkov voči výberovým kritériám v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 a voči výške platieb na ornú pôdu. Chceli by sme v tejto súvislosti zdôrazniť, že Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 umožňuje oprávneným žiadateľom získať podporu na projekty zamerané aj na rastlinnú výrobu. Vzhľadom na to, že po spustení programu by mohlo dôjsť k „pretlaku“ projektov, bolo potrebné stanoviť ďalšie kritériá, ktoré by zoradili projekty podľa vopred stanovených kritérií. Tie boli navrhnuté tak, aby zohľadňovali predovšetkým Programové vyhlásenie vlády SR, ako i ďalšie priority rezortu pôdohospodárstva.

Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka schválil uvedené kritériá výberu projektov pre určité opatrenia. Jedným z bodovacích kritérií v opatrení Modernizácia fariem, ktoré zohľadňuje Programové vyhlásenie vlády SR, má nasledovné znenie:

„Projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu ovocných sadov, plantáží špargle, drobného ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, vinohradov a chmeľníc, pozberovú úpravu a skladovanie ovocia, zeleniny, zemiakov, objemových krmív, obilnín a olejnín, liečivých rastlín....“. Za to môže oprávnený žiadateľ získať až 45 bodov.

Ďalšie body (10) môže získať, ak nečerpal podporu zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, respektíve PRV na roky 2004 - 2006. Ďalších 5 bodov môže žiadateľ získať, ak sa jeho projekt týka ekologického poľnohospodárstva.

Ďalšie body môže dostať aj v rámci kritéria „Pomer oprávnených nákladov na projekt k dosiahnutým príjmom z poľnohospodárskej prvovýroby“.

Spomenutý článok obsahuje aj očividne lživé a zavádzajúce tvrdenia, že pokles podpory na plochu bol spôsobený zavedením podpory na veľkú dobytčiu jednotku (VDJ).

K uvedenému poklesu totiž prišlo v dôsledku výrazného posilnenia kurzu koruny voči euru - z 37,385 na 33,877 Sk/eur.

Porovnanie hektárových sadzieb jednotnej platby na plochu a podpory plodín na ornej pôde:
2006 2007
SAPS 65,8 eur 75,37 eur
POP 58,66 eur 57,22 eur
Spolu 124,46 eur 132,59 eur
Mgr: Katarína Belická, hovorkyňa ministerky pôdohospodárstva SR
(Roľnícke noviny, č. 4, 25. januára 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >Claas Axion Komfort Technik
Jeep 0 John Deere 1

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten