Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic Header Pic
Header Pic

roh
Hlavné menu
roh
roh
Naši partneri
roh

Webnoviny

roh
Kto je pripojený?
roh
   Práve je pripojených:
  10 Hostí

   Návštevy včera: 285
   Dnes: 13
   Za mesiac: 5987
   Celkom: 377935

noimage
Výrobky z ovčieho mlieka
(Živočíšna výroba / Živočíšne produkty)
2011-04-14
Generatory Dusíka
Generatory Dusíka
( / Mechanizácia)
2009-03-31
predsejbovy rotavator
predsejbovy rotavator
(Mechanizácia / Stroje a zariadenia)
2012-06-15

Za pokles priamych podpôr môže posilnenie sa koruny PDF Tlačiť Email
V článku s názvom Roľníci bez živočíšnej výroby sú ukrátení, ktorý bol uverejnený v 2. čísle Týždenníka ROĽNÍCKE NOVINY, sa píše o výhradách súkromne hospodáriacich roľníkov voči výberovým kritériám v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 a voči výške platieb na ornú pôdu. Chceli by sme v tejto súvislosti zdôrazniť, že Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 umožňuje oprávneným žiadateľom získať podporu na projekty zamerané aj na rastlinnú výrobu. Vzhľadom na to, že po spustení programu by mohlo dôjsť k „pretlaku“ projektov, bolo potrebné stanoviť ďalšie kritériá, ktoré by zoradili projekty podľa vopred stanovených kritérií. Tie boli navrhnuté tak, aby zohľadňovali predovšetkým Programové vyhlásenie vlády SR, ako i ďalšie priority rezortu pôdohospodárstva.

Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka schválil uvedené kritériá výberu projektov pre určité opatrenia. Jedným z bodovacích kritérií v opatrení Modernizácia fariem, ktoré zohľadňuje Programové vyhlásenie vlády SR, má nasledovné znenie:

„Projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu ovocných sadov, plantáží špargle, drobného ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, vinohradov a chmeľníc, pozberovú úpravu a skladovanie ovocia, zeleniny, zemiakov, objemových krmív, obilnín a olejnín, liečivých rastlín....“. Za to môže oprávnený žiadateľ získať až 45 bodov.

Ďalšie body (10) môže získať, ak nečerpal podporu zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, respektíve PRV na roky 2004 - 2006. Ďalších 5 bodov môže žiadateľ získať, ak sa jeho projekt týka ekologického poľnohospodárstva.

Ďalšie body môže dostať aj v rámci kritéria „Pomer oprávnených nákladov na projekt k dosiahnutým príjmom z poľnohospodárskej prvovýroby“.

Spomenutý článok obsahuje aj očividne lživé a zavádzajúce tvrdenia, že pokles podpory na plochu bol spôsobený zavedením podpory na veľkú dobytčiu jednotku (VDJ).

K uvedenému poklesu totiž prišlo v dôsledku výrazného posilnenia kurzu koruny voči euru - z 37,385 na 33,877 Sk/eur.

Porovnanie hektárových sadzieb jednotnej platby na plochu a podpory plodín na ornej pôde:
2006 2007
SAPS 65,8 eur 75,37 eur
POP 58,66 eur 57,22 eur
Spolu 124,46 eur 132,59 eur
Mgr: Katarína Belická, hovorkyňa ministerky pôdohospodárstva SR
(Roľnícke noviny, č. 4, 25. januára 2008)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >ZETOR 7745 Horal
john deere

roh
Prihlásenie
roh

roh
Anketa
roh
Čo by Vás najviac zaujalo v našom pripravovanom E-SHOPe?
 
Header Pic
left unten right unten