Niektoré rany nemôže zahojiť žiadna náplasť
Cukrovarnícka spoločnosť Eastern Sugar Slovensko a zhruba stovka pestovateľov, ktorí dodávali cukrovú repu do tohto cukrovaru, dostali v uplynulých dňoch približne dve miliardy korún z reštrukturalizačného fondu, vytvoreného v súlade s plánovaným obmedzením výroby cukru v Európskej únii. BRATISLAVA. Ide teda o peniaze, ktoré slúžia ako jednorazová kompenzácia za vrátenie cukrovej kvóty a uzavretie cukrovaru v Dunajskej Strede.

Dve miliardy

Ako nám povedal Ondrej Laco, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy, z uvedených dvoch miliárd pripadlo 19 percent (teda asi 380 mil. Sk) pestovateľom, 1 percento (20 mil. Sk) dodávateľom (poskytovateľom) techniky a zvyšných 80 percent (asi 1,6 mld. Sk) patrí spoločnosti Eastern Sugar.

Tá však väčšinu z tejto sumy, hádam až 70 - 80 percent, minie na likvidáciu cukrovaru v Dunajskej Strede, teda jeho zbúranie a rekultiváciu pozemkov. Ide však len o odhad, ktorý nám nik nepotvrdil. Vrchný likvidátor a predtým riaditeľ dunajskostredského cukrovaru Pavol Gajdoš nám iba povedal, že spoločnosť Eastern Sugar sa k problematike čerpania reštrukturalizačnej pomoci a likvidácie cukrovaru nebude vyjadrovať.

Veľa či málo?

„Pokiaľ ide o pestovateľov, tí si peniaze rozdelili podľa množstva dodávanej cukrovej repy,“ uviedol O. Laco.

„Hoci najmä v prípade veľkých pestovateľov nejde o malú sumu, takpovediac im vykryje len dva - tri roky a čo potom?,“ pýta sa O. Laco. „Len pre porovnanie, v poslednej sezóne dunajskostredského cukrovaru dostali pestovatelia za cukrovú repu okolo 500 miliónov korún. Navyše, výpadok repy sa v osevnom postupe len veľmi ťažko nahrádza," dodal.

Ondrej Laco zároveň pripomenul, že reštrukturalizačná pomoc bola vyplatená na jedenkrát, hoci pôvodne sa hovorilo, že sa tak stane v dvoch splátkach. Prvých 40 percent malo byť vyplatených v júni tohto roku a zvyšok vo februári 2009.

„Bonus“ navyše

Zmena je tiež v tom, že Eastern Sugar i pestovatelia dostali ešte aj tzv. spätnú reštrukturalizačnú podporu, ktorá zohľadňuje to, že v súčasnosti sú podmienky pre výplatu podpory za vrátenie cukrovej kvóty výhodnejšie ako v tom období, kedy spoločnosť o kompenzáciu požiadala (v decembri 2006).

Pripomeňme, že spoločnosť Eastern Sugar, ktorá je spoločným podnikom britskej spoločnosti Tate Lyle a francúzskej spoločnosti Saint Louis Sucre, v októbri 2006 oznámila, že v rámci reformy cukrového režimu EÚ sa vzdá svojej cukrovej kvóty a uzavrie všetkých päť svojich závodov v strednej Európe - tri v Čechách a po jednom na Slovensku a v Maďarsku.
My sme tak prišli o kvótu cukru v objeme 70133 ton, Česká republika o 102 472 ton a Maďarsko o 108 093 ton. Eastern Sugar pritom zinkasuje kompenzáciu vo výške 730 eur za každú tonu kvóty, plus spomenutú reštrukturalizačnú podporu.

Inde dostanú viac

Podľa príslušného nariadenia EÚ muselo ísť minimálne 10 percent z celkového objemu priznanej kompenzácie pestovateľom. Kým slovenskí pestovatelia si nakoniec vyjednali spomenutých 20 percent, ich českí kolegovia, vrátane dodávateľov strojov, si rozdelia 29 percent.

Ako uviedla ČTK, v uplynulých dňoch dostal Eastern Sugar z reštrukturalizačného fondu 751 mil. Kč, z toho si 143 pestovateľov rozdelilo 206,5 mil. Kč a dvanásť dodávateľov strojov 13,3 mil. Kč. Spätná reštrukturalizačná pomoc dosiahla v prípade ČR 340,3 mil. Kč, pričom pestovateľom sa z tejto sumy ušlo 221 miliónov korún.
Roman Lettrich
(Roľnícke noviny, č. 32, 8. augusta 2008)