Nákupná cena dobytka aj ošípaných sa posilní
Na trhu s jatočným hovädzím dobytkom sa trend z predchádzajúceho obdobia zmenil. Počas 30. týždňa sa začal znižovať dopyt po zvieratách. Prevaha dopytu nad ponukou sa prejavila najmä pri mladých býkoch. V porovnaní s 28. týždňom sa ich nakúpilo o 20,8 percenta menej. Pri kravách a jaloviciach bol nákup vyšší o 21 a 4 percentá. Nákupná cena (NC) mladých jatočných býkov sa v 30. týždni oslabila vo všetkých triedach okrem triedy O, v ktorej sa posilnila o 1,6 percenta. Ceny sa znížili v triedach R (-2,1 percenta) a P (-0,6 percenta). Priemerná NC sa v porovnaní s 28. týždňom oslabila o 2,6 percenta, na 82,03 Sk/kg jatočnej hmotnosti (45,07 Sk/kg ž. hm.).

Počas 30. týždňa sa priemerná cena jatočných kráv vyvíjala podobne ako pri býkoch. Znížila sa vo všetkých triedach okrem triedy R, v ktorej stúpla o 2,4 percenta. NC sa znížila v triede O (-3 percent) a mierne klesla v triede P (-0,7 percenta). Priemerná NC kráv spolu v porovnaní s 28. týždňom sa znížila o 2,7 percenta, na 57,08 Sk/kg j. hm. (29,42 Sk/kg ž. hm.).
Na trhu s jatočným dobytkom v 30. týždni priemerná NC jatočných jalovíc dosiahla úroveň 64,03 Sk/kg j. hm. (33,01 Sk/kg ž. hm.), čo znamenalo jej pokles až o 4,6 percenta v porovnaní s 28. týždňom.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola priemerná NC jatočného dobytka vyššia vo všetkých kategóriách. Najviac prevýšila cena úroveň minulého roka pri mladých býkoch (+4,2 percenta). Pri kravách bola priemerná cena o 1,3 percenta a pri jaloviciach o 1,1 percenta nad úrovňou rovnakého obdobia roka 2007.
Predpokladáme, že v najbližšom období sa priemerná nákupná cena jatočného dobytka bude posilňovať.

Jatočné ošípané

Na trhu s jatočnými ošípanými sa v 30. týždni začal zvyšovať dopyt po zvieratách. Po krátkodobom oslabovaní sa NC začala stabilizovať. Oproti 28. týždňu bol nákup ošípaných nižší o 11,3 percenta.

V 30. týždni sa priemerná NC jatočných ošípaných vyvíjala v jednotlivých triedach rozdielne. Stúpla len v triede E (+0,7 percenta), na 54,68 Sk/kg j. hm. V triedach S a U sa ceny mierne oslabili o 0,3 percenta. Nákupná cena sa znížila v triede R o 2,2 percenta a prepadla v triede O až o 6,7 percenta, v ktorej bol minimálny podiel na nákupe ošípaných, a preto cenu veľmi neovplyvnila. Priemerná NC za triedy S až P sa stabilizovala na úroveň 54,04 Sk/kg j. hm. (42,89 Sk/kg ž. hm.).

Počas 30. týždňa tohto roka prevýšila priemerná NC jatočných ošípaných za triedy S až P o 4,8 percenta úroveň rovnakého obdobia roku 2007. Predpokladáme, že v najbližšom období sa začne NC jatočných ošípaných opäť posilňovať.

Odbytové ceny mäsa a mäsových výrobkov

V sledovanom období od 21. do 27. júla 2008 sme pri odbytových cenách (OC) zaznamenali ich najväčšie zvýšenie v priemere pri bravčovom mase o 0,6 percenta. Mierne zvýšenie OC bolo pri mase z býkov a údenom mase o 0,1 percenta. Naopak, najviac klesla priemerná cena pri výrobkoch (-0,9 percenta) a pri mase z kráv sa oslabila o 0,6 percenta.

Najväčší nárast predaja pri mase z býkov oproti 28. týždňu sme zaznamenali pri hovädzej sviečkovej v kuchynskej úprave o 24,5 percenta (cena stúpla o 0,6 percenta, na 569,43 Sk/kg). Naopak, najväčší pokles predaja bol pri hovädzom zadnom mase zo stehna bez kosti o 30,3 percenta (+1,6 percenta, na 174,85 Sk/kg).
Ing. Vasil Gvozdiak,
PPA – ATIS
(Roľnícke noviny, č. 32, 8. augusta 2008)